Ingediende schriftelijke vragen

Hieronder vindt U de schriftelijke vragen, ingediend sinds maandag 12 november 2018.

Wijzigingen sinds        

18 resultaten

Nummer Senator Minister Datum
6-2035 Christophe Lacroix (PS) minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie  
  (nog niet vertaald) Agence fédérale de sécurité de la chaîne alimentaire (AFSCA) - Contrôles - Cas d'associations caritatives et des banques alimentaires
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/1/2019 ) 7/12/2018
6-2034 François Desquesnes (cdH) minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen  
  (nog niet vertaald) Société nationale des chemins de fer belges (SNCB) - Parkings - Capacité - Taux d'occupation - Gestion - Accès - Systèmes d'abonnement et de réservation
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/1/2019 ) 7/12/2018
6-2033 Christiane Vienne (PS) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen  
  (nog niet vertaald) Organisation des Nations unies (ONU) - Examen périodique universel (EPU) - Remarques adressées à la Belgique - Suites données
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 3/1/2019 ) 30/11/2018
6-2032 Peter Van Rompuy (CD&V) minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie  
  Harde Brexit - Voedselveiligheid - Controle - Voorbereidende maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 3/1/2019 ) 29/11/2018
6-2031 Rik Daems (Open Vld) minister van Financiën, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude  
  Banken - Stresstests - Verscherping - Toezichthouder -Transparantie - Italiaanse banken - Nationale Bank van België
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 3/1/2019 ) 29/11/2018
6-2030 Rik Daems (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen  
  Jemen - Interministeriële Conferentie voor Buitenlands Beleid - Coördinatie en overleg met de deelstaten - Humanitaire crisis - Overlegcomité
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 3/1/2019 ) 29/11/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2029
6-2029 Rik Daems (Open Vld) eerste minister  
  Jemen - Interministeriële Conferentie voor Buitenlands Beleid - Coördinatie en overleg met de deelstaten - Humanitaire crisis - Overlegcomité
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 3/1/2019 ) 29/11/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2030
6-2028 Lionel Bajart (Open Vld) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Oxycodon - Morfineachtige pijnstillers - Verslavingsrisico - Voorschrijfgedrag - Waarschuwingen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 3/1/2019 ) 29/11/2018
6-2027 Christie Morreale (PS) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen  
  (nog niet vertaald) Thaïlande - Accord bilatéral de sécurité sociale
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/12/2018 ) 28/11/2018
6-2026 Peter Van Rompuy (CD&V) minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie  
  Mantelzorguitkering - Gebrek aan afhouding van de bedrijfsvoorheffing - Impact op de sociale bijdrage voor de komende periode
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/12/2018 ) 22/11/2018
  Gelijkaardige vraag ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1979
6-2025 Peter Van Rompuy (CD&V) minister van Defensie, belast met Ambtenaren-zaken  
  Schietsport - Occasioneel schieten - Gebruik van de schietstanden van Defensie - Misbruik - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/12/2018 ) 22/11/2018
6-2024 Peter Van Rompuy (CD&V) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Onbelast bijverdienen - Gebruik - Cijfers - Evolutie - Mogelijke werkpunten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/12/2018 ) 22/11/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2023
6-2023 Peter Van Rompuy (CD&V) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel  
  Onbelast bijverdienen - Gebruik - Cijfers - Evolutie - Mogelijke werkpunten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/12/2018 ) 22/11/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2024
6-2022 Rik Daems (Open Vld) staatssecretaris voor Buitenlandse Handel, toegevoegd aan de minister belast met Buitenlandse Handel  
  De « Nieuwe Zijderoute » - Impact op luchthavens - Multimodale mix - Troeven voor de logistiek
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/12/2018 ) 22/11/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2020
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2021
6-2021 Rik Daems (Open Vld) minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen  
  De « Nieuwe Zijderoute » - Impact op luchthavens - Multimodale mix - Troeven voor de logistiek
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/12/2018 ) 22/11/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2020
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2022
6-2020 Rik Daems (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel  
  De « Nieuwe Zijderoute » - Impact op luchthavens - Multimodale mix - Troeven voor de logistiek
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/12/2018 ) 22/11/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2021
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2022
6-2019 Gilles Mouyard (MR) minister van Justitie  
  Bijzondere veldwachters - Dragen van een dienstwapen - Regularisatie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 13/12/2018 ) 14/11/2018
6-1982 Christophe Lacroix (PS) eerste minister  
  Europees meerjarig financieel kader (MFK) - Europees cohesiebeleid - Toekomst - Standpunt van België
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 3/1/2019 ) 3/12/2018