Ingediende schriftelijke vragen

Hieronder vindt U de schriftelijke vragen, ingediend sinds dinsdag 19 december 2017.

Wijzigingen sinds        

24 resultaten

Nummer Senator Minister Datum
6-1745 Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) minister van FinanciŽn, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude  
  Cryptomunten - Beleggingen in virtuele munten - Fraude - Proactief optreden - Gedupeerden - Recuperatie van de schade - Rol van de financiŽle toezichthouder - Autoriteit voor financiŽle diensten en markten (FSMA) - Mogelijke maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 15/2/2018 ) 12/1/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1743
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1744
6-1744 Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) minister van Justitie  
  Cryptomunten - Beleggingen in virtuele munten - Fraude - Proactief optreden - Gedupeerden - Recuperatie van de schade - Rol van de financiŽle toezichthouder - Autoriteit voor financiŽle diensten en markten (FSMA) - Mogelijke maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 15/2/2018 ) 12/1/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1743
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1745
6-1743 Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel  
  Cryptomunten - Beleggingen in virtuele munten - Fraude - Proactief optreden - Gedupeerden - Recuperatie van de schade - Rol van de financiŽle toezichthouder - Autoriteit voor financiŽle diensten en markten (FSMA) - Mogelijke maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 15/2/2018 ) 12/1/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1744
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1745
6-1742 Peter Van Rompuy (CD&V) eerste minister  
  GecreŽerde jobs - Type - Studie van de administratie Werk
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 15/2/2018 ) 11/1/2018
6-1741 Martine Taelman (Open Vld) minister van Justitie  
  Gevangenissen - Zelfmoorden - Cijfers - Daling - Volledige cijfers voor 2017
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/2/2018 ) 29/12/2017
6-1740 Christophe Lacroix (PS) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Spirulina - Risicoís voor de volksgezondheid - Bijkomend onderzoek - Preventiemaatregelen - Traceerbaarheid - Informatie voor de consument, de gezondheidswerkers en de exploitanten van voedingsketens
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/2/2018 ) 29/12/2017
6-1739 FranÁois Desquesnes (cdH) minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen  
  Infrabel - Overwegen - Beveiliging - Afschaffing - Cijfers - Begroting - Overleg met de Gewesten en de Gemeenschappen - Alternatieve bouwwerken - Beslissingsmodel - Criteria - Verduidelijkingen - Zachte mobiliteit - Integratie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/2/2018 ) 29/12/2017
6-1738 Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) minister van Defensie, belast met Ambtenaren-zaken  
  eiligheid van de Staat (VSSE) - Algemene Dienst Inlichting en Veiligheid (ADIV) - Social Media Intelligence (SOCMINT) - Personeelsleden - Aanwerving - Personeel met (Arabische) talenkennis en kennis van allochtone milieus
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/2/2018 ) 29/12/2017
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1737
6-1737 Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) minister van Justitie  
  eiligheid van de Staat (VSSE) - Algemene Dienst Inlichting en Veiligheid (ADIV) - Social Media Intelligence (SOCMINT) - Personeelsleden - Aanwerving - Personeel met (Arabische) talenkennis en kennis van allochtone milieus
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/2/2018 ) 29/12/2017
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1738
6-1736 Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) minister van FinanciŽn, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude  
  Terrorisme - Financiering - Strijd - Anonieme prepaid kredietkaarten vanuit niet-EU landen - Verbod - Europese aanpak
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/2/2018 ) 29/12/2017
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1734
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1735
6-1735 Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) minister van Justitie  
  Terrorisme - Financiering - Strijd - Anonieme prepaid kredietkaarten vanuit niet-EU landen - Verbod - Europese aanpak
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/2/2018 ) 29/12/2017
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1734
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1736
6-1734 Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Terrorisme - Financiering - Strijd - Anonieme prepaid kredietkaarten vanuit niet-EU landen - Verbod - Europese aanpak
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/2/2018 ) 29/12/2017
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1735
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1736
6-1733 Ann Brusseel (Open Vld) staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken  
  Kindhuwelijken - Gedwongen huwelijken - Richtlijnen - Registratie - Samenwerking - Vervolging
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/1/2018 ) 22/12/2017
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1731
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1732
6-1732 Ann Brusseel (Open Vld) minister van Justitie  
  Kindhuwelijken - Gedwongen huwelijken - Richtlijnen - Registratie - Samenwerking - Vervolging
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/1/2018 ) 22/12/2017
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1731
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1733
6-1731 Ann Brusseel (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Kindhuwelijken - Gedwongen huwelijken - Richtlijnen - Registratie - Samenwerking - Vervolging
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/1/2018 ) 22/12/2017
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1732
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1733
6-1730 Martine Taelman (Open Vld) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Drugs - 4-fluoramfetamine (4-FA) - Onderzoek Trimbos-instituut - Preventiecampagne en waarschuwing - Handhaving
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/1/2018 ) 22/12/2017
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1728
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1729
6-1729 Martine Taelman (Open Vld) minister van Justitie  
  Drugs - 4-fluoramfetamine (4-FA) - Onderzoek Trimbos-instituut - Preventiecampagne en waarschuwing - Handhaving
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/1/2018 ) 22/12/2017
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1728
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1730
6-1728 Martine Taelman (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Drugs - 4-fluoramfetamine (4-FA) - Onderzoek Trimbos-instituut - Preventiecampagne en waarschuwing - Handhaving
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/1/2018 ) 22/12/2017
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1729
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1730
6-1727 Lode Vereeck (Open Vld) minister van FinanciŽn, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude  
  Groene obligaties - Uitgifte - Datum - Verwachte ontvangsten - Inschatting - Renteverschil met de gewone staatsobligatie - Projecten die in aanmerking komen - Selectie - Toekomstige uitgifte van groene obligaties
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/1/2018 ) 20/12/2017
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1726
6-1726 Lode Vereeck (Open Vld) eerste minister  
  Groene obligaties - Uitgifte - Datum - Verwachte ontvangsten - Inschatting - Renteverschil met de gewone staatsobligatie - Projecten die in aanmerking komen - Selectie - Toekomstige uitgifte van groene obligaties
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/1/2018 ) 20/12/2017
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1727
6-1725 Martine Taelman (Open Vld) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Lachgas - Gebruik als drug bij jongeren - Studie van het Nederlandse Trimbos-instituut - Gezondheidsrisico's - Handhaving - Preventie - Maatregelen - Overleg met de sector
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/1/2018 ) 20/12/2017
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1723
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1724
6-1724 Martine Taelman (Open Vld) minister van Justitie  
  Lachgas - Gebruik als drug bij jongeren - Studie van het Nederlandse Trimbos-instituut - Gezondheidsrisico's - Handhaving - Preventie - Maatregelen - Overleg met de sector
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/1/2018 ) 20/12/2017
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1723
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1725
6-1723 Martine Taelman (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Lachgas - Gebruik als drug bij jongeren - Studie van het Nederlandse Trimbos-instituut - Gezondheidsrisico's - Handhaving - Preventie - Maatregelen - Overleg met de sector
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/1/2018 ) 20/12/2017
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1724
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1725
6-1722 Gilles Mouyard (MR) vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post  
  Jacht - Drijvers met honden en geleiders van jachthonden - Opsporen van de honden - Gebruik van halsband met gps-tracker - Erkende toestellen - Heffing - Belangrijke kost - Overleg met het BIPT - Eventuele maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/1/2018 ) 20/12/2017
  Antwoord 12/1/2018