Ingediende schriftelijke vragen

Hieronder vindt U de schriftelijke vragen, ingediend sinds maandag 28 mei 2018.

Wijzigingen sinds        

26 resultaten

Nummer Senator Minister Datum
6-1910 Peter Van Rompuy (CD&V) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel  
  Maatregel « Springplank naar zelfstandige » - Cijfers - Eventuele aanpassingen - Stand van zaken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/7/2018 ) 15/6/2018
6-1909 Bert Anciaux (sp.a) minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen  
  Luchthaven van Zaventem - Hybride vliegtuigen - Gebruik - Toelating - Ontwikkeling - Stimuleren en ondersteuning
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/7/2018 ) 15/6/2018
6-1908 Bert Anciaux (sp.a) minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen  
  Luchthaven van Zaventem - Milieueffectenstudie - Stand van zaken - Betrokkene partijen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/7/2018 ) 15/6/2018
6-1907 Bert Anciaux (sp.a) minister van Financiën, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude  
  Woonkrediet - Toegang voor armere gezinnen - Sociale opdracht voor de banken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/7/2018 ) 15/6/2018
6-1906 Bert Anciaux (sp.a) minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen  
  Luchthaven van Zaventem - Opstijgende en landende vliegtuigen - Afzwakken van de windnorm - Redenen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/7/2018 ) 15/6/2018
6-1905 Rik Daems (Open Vld) staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Mobiel dataverbruik - Datavreters - Stiekem dataverbruik - Consumentenrechten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/7/2018 ) 15/6/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1903
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1904
6-1904 Rik Daems (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post  
  Mobiel dataverbruik - Datavreters - Stiekem dataverbruik - Consumentenrechten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/7/2018 ) 15/6/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1903
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1905
6-1903 Rik Daems (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel  
  Mobiel dataverbruik - Datavreters - Stiekem dataverbruik - Consumentenrechten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/7/2018 ) 15/6/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1904
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1905
6-1902 Christophe Lacroix (PS) minister van Justitie  
  (nog niet vertaald) Traite des êtres humains - Lutte - Données - Production et la coordination - Absence - CIATTEH - Cellule interdépartementale de coordination - Rôle - État de la question
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/7/2018 ) 12/6/2018
6-1901 François Desquesnes (cdH) minister van Financiën, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude  
  (nog niet vertaald) Revenus agricoles - Régime fiscal - Régime dit du « forfait » - Déclarations - Nombre - Évolution - PAC - Primes - Mesures d'exonération d'impôt partielle - Maintien
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/7/2018 ) 7/6/2018
6-1900 Christophe Lacroix (PS) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  (nog niet vertaald) Colorant E171 - Toxicité potentielle - Suppression - Principe de précaution - État de la question en Belgique
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/7/2018 ) 7/6/2018
6-1899 Christophe Lacroix (PS) minister van Financiën, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude  
  (nog niet vertaald) Enfants placés en famille d'accueil - Précompte immobilier - Réductions - Prise en compte - Octroi - Conditions - Refus par le service public fédéral (SPF) Finances - Raison - Chiffres
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/7/2018 ) 7/6/2018
6-1898 Gilles Mouyard (MR) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel  
  (nog niet vertaald) Banc d'épreuve des armes à feu de Liège - Situation interne - Organisation - Problèmes - Mesures
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 5/7/2018 ) 6/6/2018
6-1897 Olga Zrihen (PS) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  (nog niet vertaald) Numéros INAMI - Médecins qui n'exercent plus réellement ou qui exercent à l'étranger
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 5/7/2018 ) 31/5/2018
6-1896 Lode Vereeck (Open Vld) minister van Financiën, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude  
  Nieuw durffonds 'Belgian Growth Fund (BGF)' - Financiering - Private sector - Overheid
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 5/7/2018 ) 31/5/2018
6-1895 Martine Taelman (Open Vld) minister van Justitie  
  Internationale kinderontvoering - Internationale parentele ontvoering - Alimentatiebeslag - Internationale gezinsbemiddelaar
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 5/7/2018 ) 31/5/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1894
6-1894 Martine Taelman (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Internationale kinderontvoering - Internationale parentele ontvoering - Alimentatiebeslag - Internationale gezinsbemiddelaar
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 5/7/2018 ) 31/5/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1895
6-1893 Martine Taelman (Open Vld) minister van Justitie  
  Internationale kinderontvoering - Internationale parentele ontvoering - Cijfers - Tendens - Handhaving - Preventie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 5/7/2018 ) 31/5/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1891
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1892
6-1892 Martine Taelman (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen  
  Internationale kinderontvoering - Internationale parentele ontvoering - Cijfers - Tendens - Handhaving - Preventie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 5/7/2018 ) 31/5/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1891
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1893
6-1891 Martine Taelman (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Internationale kinderontvoering - Internationale parentele ontvoering - Cijfers - Tendens - Handhaving - Preventie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 5/7/2018 ) 31/5/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1892
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1893
6-1890 Martine Taelman (Open Vld) staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Lozingen door chemische tankers - Noordzee - Handhaving - Cijfers - Strengere internationale regels
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 5/7/2018 ) 31/5/2018
6-1889 Lode Vereeck (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel  
  Detailhandel in België, Nederland en Luxemburg - Territoriale leveringsbeperkingen - Benelux-studie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 5/7/2018 ) 31/5/2018
6-1888 Lode Vereeck (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel  
  Opleiding op de werkvloer - Federaal toegestaan cumulbedrag
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 5/7/2018 ) 31/5/2018
6-1887 Lode Vereeck (Open Vld) minister van Financiën, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude  
  België - Begroting - Europese Commissie - Schuldenrapport
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 5/7/2018 ) 31/5/2018
6-1886 Rik Daems (Open Vld) minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling  
  Nucleair passief - Synatom - Perimeter Electrabel - Inkrimping - Waarborgen - Totale kost - Plafonnering van de bijdrage door de operatoren
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 5/7/2018 ) 31/5/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1885
6-1885 Rik Daems (Open Vld) eerste minister  
  Nucleair passief - Synatom - Perimeter Electrabel - Inkrimping - Waarborgen - Totale kost - Plafonnering van de bijdrage door de operatoren
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 5/7/2018 ) 4/6/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1886