Ingediende schriftelijke vragen

Hieronder vindt U de schriftelijke vragen, ingediend sinds dinsdag 20 februari 2018.

Wijzigingen sinds        

25 resultaten

Nummer Senator Minister Datum
6-1801 Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken  
  Belfius - Gedeeltelijke beursgang - Belfius Art Collection - Waardebepaling - Cultureel patrimonium - Bescherming
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/4/2018 ) 16/3/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1799
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1800
6-1800 Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) minister van FinanciŽn, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude  
  Belfius - Gedeeltelijke beursgang - Belfius Art Collection - Waardebepaling - Cultureel patrimonium - Bescherming
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/4/2018 ) 16/3/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1799
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1801
6-1799 Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen  
  Belfius - Gedeeltelijke beursgang - Belfius Art Collection - Waardebepaling - Cultureel patrimonium - Bescherming
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/4/2018 ) 16/3/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1800
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1801
6-1798 Bert Anciaux (sp.a) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad - Eerstelijnsgezondheidszorg - Toegankelijkheid - Nederlandstalige bevolking in Brussel - Artsen en huisartsen - Spoeddiensten - Tweetaligheid - Officieel tweetalige openbare ziekenhuizen - Taalwetgeving - Naleving
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/4/2018 ) 15/3/2018
6-1797 Martine Taelman (Open Vld) staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken  
  Overheidswebsites en overheidsapplicaties - Digitale toegankelijkheid - Mensen met een beperking - AnySurfer-label - Nederlands initiatief - Gelijkaardig initiatief in BelgiŽ
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/4/2018 ) 15/3/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1795
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1796
6-1796 Martine Taelman (Open Vld) minister van Defensie, belast met Ambtenaren-zaken  
  Overheidswebsites en overheidsapplicaties - Digitale toegankelijkheid - Mensen met een beperking - AnySurfer-label - Nederlands initiatief - Gelijkaardig initiatief in BelgiŽ
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/4/2018 ) 15/3/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1795
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1797
6-1795 Martine Taelman (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post  
  Overheidswebsites en overheidsapplicaties - Digitale toegankelijkheid - Mensen met een beperking - AnySurfer-label - Nederlands initiatief - Gelijkaardig initiatief in BelgiŽ
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/4/2018 ) 15/3/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1796
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1797
6-1794 Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Waddenzee - Noordzee - Scheepswrakken - Schenden van oorlogsgraven - Bescherming - Registratie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/4/2018 ) 15/3/2018
6-1793 Christie Morreale (PS) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Geweld tegen vrouwen - Bestrijding - Slachtoffers van vrouwenmoord - Moord door de partner - Statistieken - Verzameling van gegevens - Verbetering - Maatregelen - Opleiding van politieagenten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/4/2018 ) 9/3/2018
6-1792 Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken  
  Federale musea - Wetenschappelijke instellingen - Algemeen Rijksarchief - Gestolen of verdwenen kunstwerken - Stand van zaken en inventaris - Regels inzake bruikleen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/4/2018 ) 9/3/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1791
6-1791 Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen  
  Federale musea - Wetenschappelijke instellingen - Algemeen Rijksarchief - Gestolen of verdwenen kunstwerken - Stand van zaken en inventaris - Regels inzake bruikleen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/4/2018 ) 9/3/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1792
6-1790 Peter Van Rompuy (CD&V) staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Transportsector - Sociale fraude - Cijfers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/4/2018 ) 9/3/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1789
6-1789 Peter Van Rompuy (CD&V) minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen  
  Transportsector - Sociale fraude - Cijfers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/4/2018 ) 9/3/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1790
6-1788 GŁler Turan (sp.a) minister van FinanciŽn, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude  
  Brexit - Gevolgen - Controle van de grenzen - Douaniers - Werving - Aantal - Kosten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/4/2018 ) 8/3/2018
6-1787 Bert Anciaux (sp.a) minister van Justitie  
  Bende van Nijvel - Onderzoek - CIA en andere buitenlandse inlichtingendiensten - Mogelijke betrokkenheid - Onafhankelijk onderzoek
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/4/2018 ) 8/3/2018
6-1786 Johan Verstreken (CD&V) staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Nieuw Marien Ruimtelijk Plan - Gevolgen voor de visserijsector - Overleg met het Vlaams Gewest
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/4/2018 ) 8/3/2018
6-1785 Bert Anciaux (sp.a) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel  
  Uitstoot van wagens - Verwijderen uit het verkeer van vervuilende wagens - Schade voor de consument en de bestuurder - Autoproducenten - Verantwoordelijkheid - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/4/2018 ) 8/3/2018
6-1784 Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel  
  Auteursrecht - Beheersvennootschappen - Inning en betaling van de rechten - Controlediensten - Cijfers - Boekjaar 2014, 2015, 2016 en 2017 - Nieuwe controlemaatregelen - Impact
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/3/2018 ) 28/2/2018
6-1783 Petra De Sutter (Ecolo-Groen) vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post  
  Seksuele en reproductieve gezondheid en rechten - FP2020 Summit - BelgiŽ's engagement - Middelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/3/2018 ) 22/2/2018
6-1782 Rik Daems (Open Vld) minister van Justitie  
  Wegenwerken - Gebrekkige signalisatie - Schade - Aansprakelijkheid - Boetes
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/3/2018 ) 22/2/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1781
6-1781 Rik Daems (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Wegenwerken - Gebrekkige signalisatie - Schade - Aansprakelijkheid - Boetes
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/3/2018 ) 22/2/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1782
6-1780 FranÁois Desquesnes (cdH) minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling  
  BE-REEL†!-programma (Belgium renovates for energy efficient living) - Criteria - Budget - Participatie door Gewesten en gemeenten - Spreiding - Doelgroep - Termijnen - Financieringsplan
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/3/2018 ) 21/2/2018
6-1779 Bert Anciaux (sp.a) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  VZW Globe Aroma - Inval door de politie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/3/2018 ) 21/2/2018
6-1778 Bert Anciaux (sp.a) staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken  
  VZW Globe Aroma - Inval door de politie - Politieke doelstellingen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/3/2018 ) 21/2/2018
6-1777 Bert Anciaux (sp.a) minister van Justitie  
  VZW Globe Aroma - Inval door de politie - Gevolgen voor onze rechtstaat
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/3/2018 ) 21/2/2018