S. 2-1173 Dossierfiche K. 50-2165

Wetsvoorstel tot openstelling van het huwelijk voor personen van hetzelfde geslacht en tot wijziging van een aantal bepalingen van het Burgerlijk Wetboek
Jeannine Leduc    Philippe Mahoux    Philippe Monfils    Myriam Vanlerberghe    Marie Nagy    Frans Lozie   

afstamming
burgerlijk recht
huwelijk
seksuele minderheid
adoptie
huwelijksrecht

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-1173/1 2-1173/1 (PDF) Wetsvoorstel 28/5/2002
2-1173/2 2-1173/2 (PDF) Amendementen 15/10/2002
2-1173/3 2-1173/3 (PDF) Verslag namens de commissie 20/11/2002
2-1173/4 2-1173/4 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 20/11/2002
2-1173/5 2-1173/5 (PDF) Amendementen opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag 27/11/2002
2-1173/6 2-1173/6 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Kamer 28/11/2002
K. 50-2165/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 2/12/2002
K. 50-2165/2 Verslag namens de commissie 24/1/2003
K. 50-2165/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 30/1/2003
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
28/5/2002   Indiening Doc. 2-1173/1 2-1173/1 (PDF)
30/5/2002   Inoverwegingneming
30/5/2002   Verzending naar commissie: Justitie
21/11/2002   Inschrijving op agenda
27/11/2002   Amendementen opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag Doc. 2-1173/5 2-1173/5 (PDF)
28/11/2002   Algemene bespreking Hand. 2-247 Hand. 2-247 (PDF)
28/11/2002   Artikelsgewijze bespreking Hand. 2-247 Hand. 2-247 (PDF)
28/11/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (+46/-15/o4) Hand. 2-247 Hand. 2-247 (PDF)
Doc. 2-1173/6 2-1173/6 (PDF)
  Commissie: Justitie
30/5/2002   Verzending naar commissie
5/6/2002   Inschrijving op agenda
5/6/2002   Niet behandeld
3/7/2002   Inschrijving op agenda
3/7/2002   Aanwijzing rapporteur(s): Meryem Kašar
3/7/2002   Bespreking
9/10/2002   Inschrijving op agenda
9/10/2002   Hoorzitting met de heer O. De Schutter, professor aan de UniversitÚ Catholique de Louvain
9/10/2002   Hoorzitting met de heer F. Martens, psycholoog
9/10/2002   Hoorzitting met de heer J.-L. Renchon, professor aan de UniversitÚ Libre de Bruxelles
16/10/2002   Inschrijving op agenda
16/10/2002   Bespreking
23/10/2002   Inschrijving op agenda
23/10/2002   Stemming over het geheel: geamendeerd (+11/-4/o0)
23/10/2002   Aanneming na amendering
20/11/2002   Inschrijving op agenda
20/11/2002   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (9 stemmen)
Doc. 2-1173/3 2-1173/3 (PDF)
20/11/2002   Tekst aangenomen
geamendeerde tekst
Doc. 2-1173/4 2-1173/4 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
2/12/2002   Overzending Doc. K. 50-2165/1
24/1/2003   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 50-2165/2
30/1/2003   Bespreking
Integraal verslag nr. 318, p. 28-67
30/1/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (+91/-22/o9)
Integraal verslag nr. 319, p. 40-41
Doc. K. 50-2165/3
30/1/2003   Aanneming zonder amendering
30/1/2003   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
13/2/2003   Bekrachtiging en afkondiging
28/2/2003   Bekendmaking (9880-9883)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 28/11/2002
Commissie: Justitie
Geamendeerd 3/7/2002, 9/10/2002, 16/10/2002, 23/10/2002, 20/11/2002
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 30/1/2003
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Kamer (K1) Onderzoekstermijn (K1) 3/12/2002 60 17/2/2003
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
13/2/2003 28/2/2003, blz 9880-9883