Freya Perdaens - N-VA
Deelstaatsenator (Vlaams Parlement)
 
Correspondentie Vlaams Parlement
Leuvenseweg 86
1011 Brussel
e-mail: [email protected]
  website: freyaperdaens.n-va.be (*)

(*) De Senaat is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de websites van zijn leden.
Geboren te Mechelen op 29 januari 1989

Bachelor communicatiemanagement (Katholieke Hogeschool Mechelen)

Gewezen parlementair medewerkster
Gewezen kabinetsadviseur (Stad Mechelen)

Sinds 2016 : gemeenteraadslid (Mechelen)
Sinds 26 mei 2019 : lid van het Vlaams Parlement
Sinds 4 juli 2019 : deelstaatsenator aangewezen door het Vlaams Parlement


Mandatenlijst
 
Parlementair werk
Auteursregister
Legislatuur 2019-....      
Wetgevend werk
Legislatuur 2019-....      
Schriftelijke vragen
Legislatuur 2019-....      
Mondelinge vragen
                                      
Vragen om uitleg
                                      
 
Huidig lidmaatschap van commissies
Lid  
Plaatsvervanger  
 
Lidmaatschap van commissies sinds 1995
18/7/2019- Plaatsvervanger Parlementaire overlegcommissie : afvaardiging Senaat
8/10/2019- Lid Commissie voor de Democratische Vernieuwing, Burgerschap en Internationale Aangelegenheden
8/10/2019- Lid Adviescomité voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen