Freya Perdaens - N-VA
 
  website: freyaperdaens.n-va.be (*)

(*) De Senaat is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de websites van zijn leden.
Geboren te Mechelen op 29 januari 1989

Bachelor communicatiemanagement (Katholieke Hogeschool Mechelen)

Gewezen parlementair medewerkster
Gewezen kabinetsadviseur (Stad Mechelen)

Sinds 2016 : gemeenteraadslid (Mechelen)
Sinds 2019 : lid van het Vlaams Parlement
2019-2024 : deelstaatsenator aangewezen door het Vlaams Parlement


 
Parlementair werk
Auteursregister
Legislatuur 2019-2024      
Wetgevend werk
Legislatuur 2019-2024      
Schriftelijke vragen
Legislatuur 2019-2024      
Mondelinge vragen
Legislatuur 2019-2024      
Vragen om uitleg
Legislatuur 2019-2024      
 
Huidig lidmaatschap van commissies
 
Lidmaatschap van commissies sinds 1995
18/7/2019-27/5/2024 Plaatsvervanger Parlementaire overlegcommissie : afvaardiging Senaat
8/10/2019-27/5/2024 Lid Commissie voor de Democratische Vernieuwing, Burgerschap en Internationale Aangelegenheden
8/10/2019-27/5/2024 Lid Adviescomité voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen