Andries Gryffroy - N-VA
 
  website: www.andriesgryffroy.be (*)

(*) De Senaat is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de websites van zijn leden.
Geboren te Roeselare op 12 maart 1963

Industrieel ingenieur elektromechanica (Groep T - Leuven)
Gegradueerde in marketing (Groep T - Leuven)

Gewezen zaakvoerder

2012-2014 : provincieraadslid (Oost-Vlaanderen)
Sinds 2014 : lid van het Vlaams Parlement
Sinds 2014 : deelstaatsenator aangewezen door het Vlaams Parlement
Sinds 2015 : bestuurder bij Fluxys NV
2015-2019 : plaatsvervanger van de Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa
Januari - mei 2019 : Bureaulid van de Senaat
2019-2024 : eerste ondervoorzitter van de Senaat
2019-2020 : lid van de Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa


 
Parlementair werk
Auteursregister
Legislatuur 2019-2024       Legislatuur 2014-2019      
Wetgevend werk
Legislatuur 2019-2024       Legislatuur 2014-2019      
Schriftelijke vragen
Legislatuur 2019-2024       Legislatuur 2014-2019      
Mondelinge vragen
Legislatuur 2019-2024       Legislatuur 2014-2019      
Vragen om uitleg
Legislatuur 2019-2024       Legislatuur 2014-2019      
 
Huidig lidmaatschap van commissies
 
Lidmaatschap van commissies sinds 1995
14/10/2014-23/5/2019 Lid Commissie voor de Transversale Aangelegenheden - Gewestbevoegdheden
14/10/2014-23/5/2019 Plaatsvervanger Federaal Adviescomité voor de Europese Aangelegenheden : afvaardiging Senaat
22/1/2019-23/5/2019 Lid Parlementaire overlegcommissie : afvaardiging Senaat
18/7/2019-27/5/2024 Lid Parlementaire overlegcommissie : afvaardiging Senaat
8/10/2019-27/5/2024 Lid Commissie voor de Democratische Vernieuwing, Burgerschap en Internationale Aangelegenheden
21/5/2021-23/5/2022 Lid Parlementaire commissie belast met de evaluatie van de Staatshervormingen sinds 1970 : afvaardiging Senaat