Mark Demesmaeker - N-VA
 
  website: markdemesmaeker.be (*)

(*) De Senaat is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de websites van zijn leden.
Geboren te Halle op 12 september 1958

Geaggregeerde voor het lager secundair onderwijs

Gewezen leraar
Gewezen journalist

2004-2013 : lid van het Vlaams Parlement
Sinds 2006 : gemeenteraadslid (Halle)
Sinds 2006 : schepen (Halle)
2013-2019 : lid van het Europees Parlement
2019-2024 : gecoöpteerd senator
2019-2024 : lid van de Parlementaire Assemblee van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europe (OVSE)


 
Parlementair werk
Auteursregister
Legislatuur 2019-2024      
Wetgevend werk
Legislatuur 2019-2024      
Schriftelijke vragen
Legislatuur 2019-2024      
Mondelinge vragen
Legislatuur 2019-2024      
Vragen om uitleg
Legislatuur 2019-2024      
 
Huidig lidmaatschap van commissies
 
Lidmaatschap van commissies sinds 1995
27/11/2014-23/5/2019 Lid Federaal Adviescomité voor de Europese Aangelegenheden : afvaardiging Europees Parlement
18/7/2019-27/5/2024 Plaatsvervanger Parlementaire overlegcommissie : afvaardiging Senaat
8/10/2019-27/5/2024 Lid Commissie voor de Transversale Aangelegenheden
8/10/2019-27/5/2024 Lid Adviescomité voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen
8/10/2019-27/5/2024 Lid Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden : afvaardiging Senaat
18/10/2019-27/5/2024 Voorzitter Commissie voor de Transversale Aangelegenheden
21/5/2021-23/5/2022 Plaatsvervanger Parlementaire commissie belast met de evaluatie van de Staatshervormingen sinds 1970 : afvaardiging Senaat