Cathy Coudyser - N-VA
 
  website: www.cathycoudyser.be (*)

(*) De Senaat is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de websites van zijn leden.
Geboren te Knokke op 14 december 1969

Regentes (Frans, geschiedenis en economie)

Zelfstandige

2006-2012 : lid van het OCMW (Knokke-Heist)
2012-2014 : lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers
Sinds 2013 : gemeenteraadslid (Knokke-Heist)
2014-2024 : lid van het Vlaams Parlement
Sinds 2014 : lid van de Nederlandse Taalunie
2014-2019 : deelstaatsenator aangewezen door het Vlaams Parlement
2021-2024 : deelstaatsenator aangewezen door het Vlaams Parlement


 
Parlementair werk
Auteursregister
Legislatuur 2019-2024       Legislatuur 2014-2019      
Wetgevend werk
Legislatuur 2019-2024       Legislatuur 2014-2019      
Schriftelijke vragen
Legislatuur 2019-2024       Legislatuur 2014-2019      
Mondelinge vragen
Legislatuur 2019-2024       Legislatuur 2014-2019      
Vragen om uitleg
Legislatuur 2019-2024       Legislatuur 2014-2019      
 
Huidig lidmaatschap van commissies
 
Lidmaatschap van commissies sinds 1995
17/7/2014-23/5/2019 Plaatsvervanger Parlementaire overlegcommissie : afvaardiging Senaat
14/10/2014-30/10/2014 Lid Commissie voor de Transversale Aangelegenheden - Gemeenschapsbevoegdheden
30/10/2014-23/5/2019 Lid Commissie voor de Institutionele Aangelegenheden
3/11/2014-23/5/2019 Eerste ondervoorzitter Commissie voor de Institutionele Aangelegenheden
26/2/2021-27/5/2024 Lid Commissie voor de Transversale Aangelegenheden