Karl Vanlouwe - N-VA
 
  website: www.karlvanlouwe.be (*)

(*) De Senaat is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de websites van zijn leden.
Geboren te Nieuwpoort op 22 oktober 1970

Licentiaat in de rechten (UA)
Kandidaat in de rechten (VUB)

Ereadvocaat

2010-2014 : gecoöpteerd senator
2013-2019 : lid van de Parlementaire Assemblee van de NAVO
Sinds 2014 : lid van het Vlaams Parlement
Sinds 2014 : deelstaatsenator aangewezen door het Vlaams Parlement
2014-2019 : eerste ondervoorzitter van de Senaat
2014-2015 : lid van de Parlementaire Assemblee van de Organisatie voor veiligheid en samenwerking in Europa (OVSE)
Sinds 2019 : voorzitter van de N-VA-fractie (Senaat)
Sinds 2 januari 2019 : gemeenteraadslid (Ganshoren)

Heeft in de Senaat 1 wetsvoorstellen, die wet zijn geworden, ingediend.
(Gegevens vanaf legislatuur 1995-1999)
 
Parlementair werk
Auteursregister
Legislatuur 2019-2024       Legislatuur 2014-2019       Legislatuur 2010-2014      
Wetgevend werk
Legislatuur 2019-2024       Legislatuur 2014-2019       Legislatuur 2010-2014      
Schriftelijke vragen
Legislatuur 2019-2024       Legislatuur 2014-2019       Legislatuur 2010-2014      
Mondelinge vragen
Legislatuur 2019-2024       Legislatuur 2014-2019       Legislatuur 2010-2014      
Vragen om uitleg
Legislatuur 2019-2024       Legislatuur 2014-2019       Legislatuur 2010-2014      
 
Huidig lidmaatschap van commissies
 
Lidmaatschap van commissies sinds 1995
20/7/2010-28/4/2014 Lid Commissie voor de Justitie
20/7/2010-28/4/2014 Voorzitter Commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en voor de Landsverdediging
20/7/2010-28/4/2014 Lid Commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en voor de Landsverdediging
20/7/2010-28/4/2014 Plaatsvervanger Commissie voor de Financiën en voor de Economische Aangelegenheden
20/7/2010-28/4/2014 Plaatsvervanger Commissie voor de Sociale Aangelegenheden
20/7/2010-28/4/2014 Lid Controlecommissie betreffende de verkiezingsuitgaven en de boekhouding van de politieke partijen : afvaardiging Senaat
24/3/2011-3/10/2011 Lid Bijzondere Commissie voor de opvolging van buitenlandse missies
11/10/2011-28/4/2014 Lid Parlementair Comité belast met de Wetsevaluatie : afvaardiging Senaat
5/4/2012-28/4/2014 Lid Commissie voor de Institutionele Aangelegenheden
17/7/2013-28/4/2014 Lid Commissie belast met de parlementaire begeleiding van het Vast Comité van toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Vast Comité I)
23/9/2013-28/4/2014 Tweede ondervoorzitter Commissie voor de Institutionele Aangelegenheden
30/1/2014-28/4/2014 Lid Gemengde parlementaire commissie belast met de kwestie van een federale kieskring : afvaardiging Senaat
14/10/2014-23/5/2019 Lid Commissie voor de Institutionele Aangelegenheden
14/10/2014-23/5/2019 Lid Federaal Adviescomité voor de Europese Aangelegenheden : afvaardiging Senaat
14/10/2014-23/5/2019 Lid Parlementair Comité belast met de Wetsevaluatie : afvaardiging Senaat
24/4/2015-27/10/2017 Lid Bijzondere commissie "Radicalisering"
28/4/2017-23/5/2019 Lid Bijzondere commissie voor de Vervolgingen
12/5/2017-23/5/2019 Eerste ondervoorzitter Bijzondere commissie voor de Vervolgingen
18/7/2019-27/5/2024 Lid Parlementaire overlegcommissie : afvaardiging Senaat
8/10/2019-27/5/2024 Lid Commissie voor de Institutionele Aangelegenheden
8/10/2019-27/5/2024 Lid Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden : afvaardiging Senaat
18/10/2019-27/5/2024 Tweede ondervoorzitter Commissie voor de Institutionele Aangelegenheden
21/5/2021-23/5/2022 Lid Parlementaire commissie belast met de evaluatie van de Staatshervormingen sinds 1970 : afvaardiging Senaat