Samenstelling van de Senaat (Legislatuur 1995-1999)

Senatoren van rechtswege

Z.K.H. Prins Filip van België

H.K.H. Prinses Astrid van België (sinds 20 november 1996)

Politieke samenstelling en taalgroepen

(toestand op datum van de samenstelling van de Senaat: 27 juni 1995)

Fractie Nederlandse taalgroep Franse taalgroep Duitstalige gemeenschapssenator Totaal
1. CVP 12 - - 12
2. PS - 11 - 11
3. VLD 10 - - 10
4. SP 9 - - 9
5. PRL-FDF - 9 - 9
6. PSC - 6 1 7
7. VL. BLOK 5 - - 5
8. VU 3 - - 3
9. Ecolo - 3 - 3
10. Agalev 2 - - 2
Totaal 41 29 1 71

(toestand op het einde van de legislatuur: 5 mei 1999)

Fractie Nederlandse taalgroep Franse taalgroep Duitstalige gemeenschapssenator Totaal
1. CVP 12 - - 12
2. PS - 11 - 11
3. VLD 10 - - 10
4. SP 9 - - 9
5. PRL-FDF - 9 - 9
6. PSC - 6 1 7
7. VL. BLOK 5 - - 5
8. VU 3 - - 3
9. Ecolo - 3 - 3
10. Agalev 2 - - 2
Totaal 41 29 1 71

Wijzigingen in de samenstelling van de vergadering

(wijzigingen in de samenstelling van de vergadering tussen 27 juni 1995 en 5 mei 1999)

Naam Datum ontslag
Bouchat André (PSC) 31/7/1995
Monfils Philippe (PRL-FDF) 25/10/1995
Bribosia-Picard Michèle (PSC) 11/12/1997
Mouton Henri (PS) 31/3/1998
Tobback Louis (SP) 24/4/1998
Van Goethem Geert (SP) 26/9/1998
Maximus Lydia (SP) 15/1/1999
Naam Datum eedaflegging
Bribosia-Picard Michèle (PSC) 12/10/1995
Hazette Pierre (PRL-FDF) 26/10/1995
Jeanmoye Dominique (PSC) 11/12/1997
Istasse Jean-François (PS) 1/4/1998
Van Goethem Geert (SP) 30/4/1998
Tobback Louis (SP) 26/9/1998
Van Wallendael Tuur (SP) 19/1/1999

Vrouwelijke leden

(toestand op datum van de samenstelling van de Senaat: 27 juni 1995)

Fractie Nederlandse taalgroep Franse taalgroep Totaal
1. CVP 3 - 3
2. PS - 1 1
3. VLD 2 - 2
4. SP 4 - 4
5. PRL-FDF - 2 2
6. PSC - 3 3
7. VL. BLOK - - -
8. VU - - -
9. Ecolo - 1 1
10. Agalev 1 - 1
Totaal 10 7 17

(toestand op het einde van de legislatuur: 5 mei 1999)

Fractie Nederlandse taalgroep Franse taalgroep Totaal
1. CVP 3 - 3
2. PS - 1 1
3. VLD 2 - 2
4. SP 3 - 3
5. PRL-FDF - 2 2
6. PSC - 4 4
7. VL. BLOK - - -
8. VU - - -
9. Ecolo - 1 1
10. Agalev 1 - 1
Totaal 9 8 17