Auteurs- en sprekersregister betreffende "Perdaens Freya" (Legislatuur 2019-....)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
Bij de bespreking van het verslag 7-197 werd er een opmerking gemaakt door senator Perdaens over de uitlatingen van de Voorzitster in de pers met betrekking tot de afschaffing van de Senaat      
  7-26
p. 46 7-26 p. 46 (PDF)
De impact van de Covid-19-crisis op vrouwen (Ongelijkheid op medisch vlak - Geweld op vrouwen - Inkomensongelijkheid en ongelijkheden op de arbeidsmarkt - De ongelijke verdeling van huishoudelijke taken - De diversiteit op vlak van de gezinsstructuur en woonsituatie - De verbreding van de digitale kloof en de ongelijkheid op school) (7-197)      
  Debat
7-26
p. 35-46 7-26 p. 35-46 (PDF)
Eedaflegging (Wetgevende verkiezingen van 26 mei 2019)      
  mevrouw Freya Perdaens, senator aangewezen door het Vlaams Parlement
7-1
p. 7 7-1 p. 7 (PDF)
Hulde (2020-2021)      
  aan mevrouw Freya Perdaens die bevallen is
7-19
p. 45 7-19 p. 45 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de rechten van de lgbtqia+-gemeenschap in Hongarije (7-282)      
  Bespreking
7-22
p. 30-45 7-22 p. 30-45 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het invoeren van de anonieme klacht ingeval van homofoob geweld (Nieuw opschrift : Voorstel van resolutie betreffende het invoeren van de anonieme aangifte bij lgbtq+-foob geweld) (7-161)      
  Bespreking
7-17
p. 10-29 7-17 p. 10-29 (PDF)
Voorstel van resolutie om vrouwelijk ondernemerschap meer aan te moedigen en te steunen (7-114)      
  Bespreking
7-14
p. 6-28 7-14 p. 6-28 (PDF)
Voorstel van resolutie over de bestrijding van seksueel geweld gepleegd met verkrachtingsdrugs en andere weerloos makende stoffen (7-299)      
  Bespreking
7-33
p. 18-34 7-33 p. 18-34 (PDF)
Voorstel van resolutie teneinde de strijd tegen seksisme in de openbare ruimte op te voeren (7-80)      
  Bespreking
7-26
p. 18-35 7-26 p. 18-35 (PDF)
Voorstel van resolutie teneinde slachtoffers van homofoob geweld aan te moedigen om klacht in te dienen (7-165)      
  Bespreking
7-17
p. 10-29 7-17 p. 10-29 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van de Grondwet om de Senaat af te schaffen (7-393)      
  Voorstel van de heer Karl Vanlouwe, de dames Allessia Claes en Cathy Coudyser, de heer Mark Demesmaeker, de dames Maaike De Vreese en Karolien Grosemans, de heer Andries Gryffroy en de dames Freya Perdaens en Nadia Sminate
7-393/1
p. 1-6 7-393/1 p. 1-6 (PDF)
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999