Sociale Aangelegenheden

Woensdag 18 mei 2005
14.30 uur - 17.30 uur

 1. Wetsvoorstel tot aanvulling van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie met bepalingen over de rol van de apotheker en het gebruik en de beschikbaarheid van euthanatica (van mevrouw Annemie Van†de†Casteele c.s.);
  nr. 3-791/1.-
  Rapporteur : mevrouw Jacinta De†Roeck. -Het geamendeerde wetsvoorstel is aangenomen met 9 stemmen bij 2 onthoudingen.- Vertrouwen werd geschonken aan de rapporteur.

 2. Voorstel van resolutie tot erkenning van de specifieke problematiek van oudere holebi's in BelgiŽ (van mevrouw Christel Geerts);
  nr. 3-703/1.-
  Rapporteur : mevrouw Sfia Bouarfa. -Gedachtewisseling met de heer Ch. Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen, en met het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding.- Het geamendeerde voorstel van resolutie is eenparig aangenomen (9 stemmen).- Vertrouwen werd geschonken aan de rapporteur.

 3. Gedachtewisseling met de heer Ch. Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen, over het beleid inzake de strijd tegen de armoede.

 4. Wetsvoorstel houdende wijziging van sommige bepalingen inzake studentenarbeid (van de heer Stefaan Noreilde);
  nr. 3-630/1.-
  Rapporteur : mevrouw Myriam Vanlerberghe. -Uitgesteld.