S. 7-482 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie betreffende een aanvullende culturele en niet-medicamenteuze benadering in het zorgaanbod op het gebied van geestelijke gezondheid, in het bijzonder het «caring museum»
Julien Uyttendaele    Fatima Ahallouch    Ludwig Vandenhove    Bert Anciaux    Gaëtan Van Goidsenhoven    Philippe Dodrimont   

motie van het Parlement
gezondheidsbeleid
geestelijke gezondheid
museum
cultuurbeleid
geneeswijze
geestesziekte
mentale spanning
kunsten

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
7-482/1 7-482/1 (PDF) Voorstel van resolutie 6/10/2023
7-482/2 7-482/2 (PDF) Amendementen 2/2/2024
7-482/3 7-482/3 (PDF) Verslag namens de commissie 2/2/2024
7-482/4 7-482/4 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 2/2/2024
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
6/10/2023   Indiening Doc. 7-482/1 7-482/1 (PDF)
10/10/2023   Inoverwegingneming
  Commissie: Transversale Aangelegenheden
10/10/2023   Verzending naar commissie
4/12/2023   Inschrijving op agenda
4/12/2023   Aanwijzing rapporteur(s): Nadia El Yousfi
4/12/2023   Inleidende uiteenzetting
4/12/2023   Bespreking
15/1/2024   Inschrijving op agenda
15/1/2024   Hoorzitting mevrouw Emma Nardi, voorzitster van de International Council of Museums (ICOM).
15/1/2024   Hoorzitting mevrouw Isabelle Vanhoonacker, voorzitster, en mevrouw Véronique van Cutsem, vertegenwoordigster van het Belgisch nationaal ICOM comité.
15/1/2024   Hoorzitting mevrouw Catherine Vanandruel, vertegenwoordigster van Culture & Démocratie
15/1/2024   Gedachtewisseling
2/2/2024   Inschrijving op agenda
2/2/2024   Bespreking
2/2/2024   Amendementen Doc. 7-482/2 7-482/2 (PDF)
2/2/2024   Stemming over het geheel: geamendeerd (+4/-3/o4) Doc. 7-482/4 7-482/4 (PDF)
2/2/2024   Aanneming na amendering
2/2/2024   Vertrouwen rapporteur Doc. 7-482/3 7-482/3 (PDF)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat In behandeling door Senaat  
[S1] Behandeling door Senaat
Verzonden naar commissie  
Commissie: Transversale Aangelegenheden
Geamendeerd 4/12/2023, 15/1/2024, 2/2/2024