Wie is wie?

Senatoren
In de plenaire (of voltallige) vergadering zetelen 60 senatoren:
  • 50 senatoren uit de deelstaten
  • 10 gecoöpteerde senatoren

De Voorzitter van de Senaat zit de plenaire vergadering en het Bureau van de Senaat voor.
 
Politieke samenstelling
De senatoren maken meestal deel uit van politieke fracties. Ze kunnen ook zetelen als onafhankelijk senator.
politieke samenstelling
 
Commissies
Alvorens een dossier naar de plenaire vergadering gaat, wordt het eerst in een commissie behandeld.
 
Bureau
Het Bureau regelt de werkzaamheden in de Senaat. De Senaatsvoorzitter zit het Bureau voor.
 
Interparlementaire vergaderingen
Senatoren worden afgevaardigd naar een aantal interparlementaire vergaderingen zoals bijvoorbeeld de Raad van Europa of de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE).