Parlementaire documenten en dossiers : een woordje uitleg

De wetgevingsprocedure verloopt aan de hand van "parlementaire documenten". In de loop van de procedure worden verscheidene documenten gepubliceerd : de oorspronkelijke tekst, de verslagen van de bespreking in commissie, eventuele amendementen, een geamendeerde tekst, de goedgekeurde tekst, enz.

Een "dossier" bevat naast de parlementaire documenten ook alle andere informatie over een procedure (datum van indiening van het document, indieners, opschrift, historiek, termijnen, ...). In de dossiers vindt u naast de wetsvoorstellen en –ontwerpen ook de voorstellen tot grondwetsherziening, de voorstellen van resolutie, de lijsten van kandidaten voor voordrachten en benoemingen, verslagen, aanbevelingen, beleidsnota’s en adviezen.

1995 - nu: dossiers en parlementaire documenten

Elk dossier bevat de lijst met bijhorende parlementaire documenten, met links naar de tekst in (html en) pdf-formaat.

1979 - 1995: dossiers

Alle dossiers van de legislaturen 1979-1981, 1981-1985, 1985-1988, 1988-1991 en 1991-1995 zijn beschikbaar. Zij bevatten de lijst van de bijhorende parlementaire documenten. De koppeling met de tekst van de documenten zelf (in pdf-formaat) wordt progressief gelegd.

1834 - 1995: parlementaire documenten

Alle oude parlementaire documenten (1834-1995) kunnen worden geraadpleegd in pdf-formaat. Dit is de vrucht van het Digidoc-project waarbij alle in de archieven beschikbare parlementaire documenten van Kamer en Senaat werden ingescand. Bij die operatie werd voor elk document het nummer, de datum en de zitting genoteerd. Dit zijn momenteel dan ook de enige parameters waarmee men deze documenten kan opzoeken. De tekst is enkel beschikbaar in pdf-formaat.