Federale en regionale verkiezingen van 26 mei 2019
Vernieuwing van de Senaat

Hier vindt u de zetelverdeling in de Senaat na de federale en regionale verkiezingen van 26 mei 2019.


Samenstelling van de Senaat

Bij de parlementsverkiezingen op 26 mei 2019 worden geen senatoren verkozen. De Senaat bestaat uit vijftig deelstaatsenatoren, die worden aangewezen door de parlementen van de gemeenschappen en de gewesten, en tien geco÷pteerde senatoren, die worden aangewezen door de deelstaatsenatoren.

De zetelverdeling in de Senaat hangt wel af van de verkiezingen van 26 mei 2019. De verkiezingsuitslagen voor de gemeenschaps- en de gewestparlementen bepalen hoeveel deelstaatsenatoren elke politieke formatie mag aanwijzen. Voor de geco÷pteerde senatoren wordt de verdeling bepaald door de verkiezingsuitslagen voor de Kamer van volksvertegenwoordigers.

Om in aanmerking te komen voor de zetelverdeling in de Senaat kunnen de kandidatenlijsten bij die verkiezingen politieke formaties vormen. Daarvoor moeten ze, uiterlijk achttien dagen vˇˇr de verkiezingen, een verklaring van samenhang indienen bij de griffier van de Senaat.


Tabellen van de politieke formatiesNota van de juridische dienst van de Senaat over de procedure voor de vernieuwing van de Senaat - pdf


Toepasselijke wetgeving

Geconsolideerde versie van de artikelen 67 en 68 van de Grondwet en van Titel VII van het Kieswetboek.