De oude wetgevingsstukken

Sinds mei 2006 kunnen alle oude (1834-1994) wetgevingsstukken van de Senaat via de website worden geraadpleegd. Dit is de vrucht van het Digidoc-project waarbij alle, in de archieven beschikbare, wetgevingsstukken van Kamer en Senaat werden ingescand. Bij die operatie werd, voor elk stuk, het nummer, de datum en de zitting van het stuk genoteerd. Dit zijn, momenteel, dan ook de enige gegevens die toelaten de stukken terug te vinden.

De administratie bundelt de belangrijkste gegevens (inclusief de lijst wetgevingsstukken) van elk parlementair wetgevend initiatief in wetgevingsdossiers.

De eigen diensten van de Senaat werken aan een project (Presenlex) waarbij de basisgegevens van de oude wetgevingsdossiers worden ingebracht in het informaticasysteem. De zittingsperioden van 1985-1995 zijn reeds beschikbaar (zie: De oude wetgevingsdossiers). Deze basisgegevens, die ondermeer de lijst wetgevingsstukken bevatten, laten dan ook uitgebreider zoekmogelijkheden toe.