S. 5-2767 Dossierfiche K. 53-3361

Wetsontwerp betreffende de verzekeringen
Regering E. Di Rupo I  

verzekeringspremie
particuliere verzekering
gedekt risico
beleggingsmaatschappij
chronische ziekte
verzekering
Financial Services and Markets Authority
overstroming
personenverzekering
medische gegevens
hypotheek
handelsrecht
bescherming van de consument
herverzekering
verzekeringsuitkering
vrij verrichten van diensten
verzekeringsovereenkomst
natuurramp
toegang tot het beroepsleven
krediet op onroerende goederen
wetboek
gehandicapte
reclame
verzekeringsrecht
consumentenvoorlichting
wettelijkeaansprakelijkheidsverzekering
tussenhandelaar
echtscheiding
autoverzekering
verzekeringsmaatschappij
recht van vestiging
financieel beroep
schadeverzekering
verzekeringsberoep
levensverzekering
nationale uitvoeringsmaatregel
financiŽle solvabiliteit

Wetgevingsstukken

Nummer Titel Datum
K. 53-3361/1 Wetsontwerp 13/2/2014
K. 53-3361/2 Bijlage 13/2/2014
K. 53-3361/3 Amendementen 25/2/2014
K. 53-3361/4 Verslag namens de commissie 6/3/2014
K. 53-3361/5 Tekst aangenomen door de commissie 6/3/2014
K. 53-3361/6 Amendementen ingediend in de plenaire vergadering 17/3/2014
K. 53-3361/7 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 20/3/2014
5-2767/1 5-2767/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 21/3/2014
5-2767/2 5-2767/2 (PDF) Verslag namens de commissie 27/3/2014
5-2767/3 5-2767/3 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 27/3/2014
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
13/2/2014   Indiening Stuk K. 53-3361/1
26/2/2014   Anticiperende behandeling in senaatscommissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
6/3/2014   Aanneming in commissie (geamendeerd) Stuk K. 53-3361/4
19/3/2014   Bespreking
Integraal verslag nr. 190, p. 13-14
20/3/2014   Bespreking
Integraal verslag nr. 191, p. 43-44
20/3/2014   Stemming over het geheel: ne varietur (+103/-10/o26)
Integraal verslag nr. 191, p. 44-45
Stuk K. 53-3361/7
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
26/2/2014   Anticiperende behandeling in senaatscommissie
26/2/2014   Aanwijzing rapporteur(s): Ahmed Laaouej
26/2/2014   Bespreking
19/3/2014   Inschrijving op agenda
19/3/2014   Bespreking
21/3/2014   Einde behandeling
  [S2] Behandeling door Senaat
21/3/2014   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
21/3/2014   Uitoefening evocatierecht (S1) Stuk 5-2767/1 5-2767/1 (PDF)
21/3/2014   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
27/3/2014   Inschrijving op agenda
27/3/2014   Algemene bespreking Hand. 5-146 Hand. 5-146 (PDF)
27/3/2014   Stemming over het geheel: ne varietur (+42/-0/o10) Hand. 5-146 Hand. 5-146 (PDF)
Stuk 5-2767/3 5-2767/3 (PDF)
21/3/2014   Verzending naar commissie
25/3/2014   Inschrijving op agenda
25/3/2014   Aanwijzing rapporteur(s): Ahmed Laaouej
25/3/2014   Bespreking
25/3/2014   Stemming over het geheel: ne varietur (+8/-0/o2)
25/3/2014   Aanneming zonder amendering
27/3/2014   Inschrijving op agenda
27/3/2014   Lezing van het verslag
27/3/2014   Goedkeuring verslag
Het verslag van de heer FranÁois Bellot is eenparig goedgekeurd (9 stemmen)
27/3/2014   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
3/4/2014   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
4/4/2014   Bekrachtiging en afkondiging
30/4/2014   Bekendmaking (35487-35580)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 19/3/2014, 20/3/2014
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 26/2/2014, 19/3/2014
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 27/3/2014
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Niet geamendeerd 25/3/2014, 27/3/2014
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 22/3/2014 15 7/4/2014
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 22/3/2014 60 20/5/2014
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
4/4/2014 30/4/2014 , blz 35487-35580

Kruispuntbank van de wetgeving