Christophe Lacroix - PS
 
Correspondentie allée des Balsamines 17/7
4520 Wanze
tel.: 0478 90 07 11
Geboren te Hoei op 22 december 1966

Licentiaat in de geschiedenis (ULg)

Gewezen kabinetsmedewerker

1989-2006 : gemeenteraadslid (Wanze)
1995-2006 : eerste schepen (Wanze)
2006-2012 : provincieraadslid (Luik)
2006-2012 : gedeputeerde (provincie Luik)
2012-2014 : lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers
2012-2014 : lid van de Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad
10 juli - 22 juli 2014 : gecoöpteerd senator
17 juli - 22 juli 2014 : voorzitter van de PS-fractie (Senaat)
2014-2017 : minister van Begroting, Ambtenarenzaken en Administratieve Vereenvoudiging (Waalse regering)
2017-2019 : gecoöpteerd senator
2017-2019 : voorzitter van de PS-fractie (Senaat)
2017-2019 : lid van de Parlementaire Assemblee van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa


 
Lidmaatschap van commissies
 
Parlementair werk
Auteursregister
Legislatuur 2014-2019      

Wetgevend werk
Legislatuur 2014-2019      

Schriftelijke vragen
Legislatuur 2014-2019      

Mondelinge vragen
     /

Vragen om uitleg
     /