Ludo Sannen - sp.a
 
Ere-ondervoorzitter van het Vlaams Parlement
 
Eresenator
 
Ere-ondervoorzitter van het Vlaams Parlement
 
  website: www.ludosannen.be (*)

(*) De Senaat is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de websites van zijn leden.
Geboren te Mol op 26 mei 1954

Licentiaat in de godsdienstswetenschappen (KULeuven)
Baccalaureus in de wijsbegeerte (KULeuven)

Docent (Katholieke Hogeschool Kempen - Geel)
Gewezen leraar

1983-1991 en 2007-2009 : gemeenteraadslid (Ham)
1984-1988 : schepen (Ham)
1995-2003 : lid van de Vlaamse Raad
1999-2003 : voorzitter van de Agalev-fractie (Vlaamse Raad)
2003-2004 : minister van Leefmilieu, Landbouw en Ontwikkelingssamenwerking (Vlaamse regering)
2004-2009 : lid van het Vlaams Parlement
2004-2007 : secretaris van het Vlaams Parlement
2007-2009 : voorzitter van de sp.a-fractie (Vlaams Parlement)
2010-2013 : lid van het Vlaams Parlement
2010-2013 : senator aangewezen door het Vlaams Parlement
2010-2013 : plaatsvervangend lid van de Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa en de Assemblee van de West-Europese Unie

 
Lidmaatschap van commissies
 
Parlementair werk
Auteursregister

Legislatuur 2010-2014      
Wetgevend werk

Legislatuur 2010-2014      
Schriftelijke vragen

Legislatuur 2010-2014      
Mondelinge vragen
     /

Legislatuur 2010-2014      
Vragen om uitleg
     /

Legislatuur 2010-2014