Willy Demeyer - PS
 
Correspondentie place du Marché 2
4000 Liège
tel.: 04 221 81 05
fax: 04 221 80 67
e-mail: bourgmestre.demeyer@liege.be
  website: www.willydemeyer.be (*)

(*) De Senaat is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de websites van zijn leden.
Geboren te Luik op 17 maart 1959

Licentiaat in de rechten (ULg)

Advocaat

Sinds 1989 : gemeenteraadslid (Luik)
1991-1999 : schepen (Luik)
Sinds 1999 : burgemeester (Luik)
2010-2014 : senator rechtstreeks gekozen door het Franse kiescollege
2010-2014 : tweede ondervoorzitter van de Senaat
2014-2017 : lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers


 
Lidmaatschap van commissies
 
Parlementair werk
Auteursregister

Legislatuur 2010-2014      
Wetgevend werk

Legislatuur 2010-2014      
Schriftelijke vragen

Legislatuur 2010-2014      
Mondelinge vragen
     /

Legislatuur 2010-2014      
Vragen om uitleg
     /

Legislatuur 2010-2014