Steven Vanackere - CD&V
Gecoöpteerd senator
 
Fractievoorzitter
Gezamenlijke Parlementaire Controlegroep (GPC) inzake Europol (plaatsvervanger)
Parlementaire Assemblee van de Organisatie voor de veiligheid en de samenwerking in Europa (lid)
Senaat tel.: 02 501 78 66
e-mail: steven.vanackere@senators.senate.be
Correspondentie Huis van de Parlementsleden - Bureau 4205
Leuvenseweg 21
1000 Brussel
  website: www.stevenvanackere.be (*)

(*) De Senaat is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de websites van zijn leden.
Geboren te Wevelgem op 4 februari 1964

Licentiaat in de rechten (KULeuven)
Licentiaat in de economische wetenschappen (KULeuven)
Kandidaat in de politieke wetenschappen (KULeuven)

Gewezen adjunct-directeur-generaal (Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel - MIVB)
Gewezen directeur-generaal (Haven van Brussel)
Gewezen politiek adviseur (Centrum voor economische, politieke en sociale studies van de CVP-PSC)

1991-1993 : adjunct-kabinetschef (gewestminister van Begroting, Financiën, Openbaar Ambt en Externe Betrekkingen)
1995-1999 : kabinetschef (gewestminister van Economie, Begroting, Financiën en Externe Betrekkingen)
2004-2007 : lid van het Vlaams Parlement
2006-2012 : gemeenteraadslid (Brussel)
2006-2012 : schepen (Brussel)
2007-2008 : minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (Vlaamse regering)
2008-2009 : vice-eerste minister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
7 juni - 17 juli 2009 : lid van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement
2009-2011 : vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
2010-2011 en 2013-2014 : lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers
2011-2013 : vice-eerste minister en minister van Financiën en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
Sinds 10 juli 2014 : gecoöpteerd senator
Sinds 17 juli 2014 : voorzitter van de CD&V-fractie (Senaat)

Commandeur in de Leopoldsorde (6 juni 2010)


 
Lidmaatschap van commissies
Voorzitter  
Lid  
Plaatsvervanger  
 
Parlementair werk
Auteursregister
Legislatuur 2014-...      

Wetgevend werk
Legislatuur 2014-...      

Schriftelijke vragen
Legislatuur 2014-...      

Mondelinge vragen
     /

Vragen om uitleg
     /