Dirk Claes - CD&V
 
Eresenator
 
Erevoorzitter van de CD&V-Senaatsfractie
 
Geboren te Leuven op 27 mei 1959

Sociaal assistent (Sociale Hogeschool - Heverlee)

Herbergier

Sinds 1989 : gemeenteraadslid (Rotselaar)
1995-2018 : burgemeester (Rotselaar)
2000-2003 : provincieraadslid (Vlaams-Brabant)
2003-2007 : lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers
2007-2010 : gecoöpteerd senator
2010-2014 : senator rechtstreeks gekozen door het Nederlandse kiescollege
2010-2011 : quaestor van de Senaat
2011-2014 : voorzitter van de CD&V-fractie (Senaat)
Sinds 3 januari 2019 : eerste schepen (Rotselaar)

Ridder in de Leopoldsorde (6 juni 2010)


Heeft in de Senaat 74 wetsvoorstellen, die wet zijn geworden, ingediend.
(Gegevens vanaf legislatuur 1995-1999)
 
Lidmaatschap van commissies
 
Parlementair werk
Auteursregister

Legislatuur 2010-2014       Legislatuur 2007-2010      
Wetgevend werk

Legislatuur 2010-2014       Legislatuur 2007-2010      
Schriftelijke vragen

Legislatuur 2010-2014       Legislatuur 2007-2010      
Mondelinge vragen
     /

Legislatuur 2010-2014       Legislatuur 2007-2010      
Vragen om uitleg
     /

Legislatuur 2010-2014       Legislatuur 2007-2010