Sabine de Bethune - CD&V
Deelstaatsenator (Vlaams Parlement)
 
Bureaulid
Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa (plaatsvervanger)
Senaat tel.: 02 501 75 88
e-mail: debethune@senators.senate.be
Correspondentie e-mail: sabine.debethune@vlaamsparlement.be
Privé Kasteeldreef 10
8510 Marke (Kortrijk)
tel.: 056 21 66 57
  website: www.sabinedebethune.be (*)

(*) De Senaat is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de websites van zijn leden.
Geboren te Leopoldstad (Belgisch Kongo) op 16 juli 1958

Licentiate in de rechten (KULeuven)

Gewezen experte voor de Europese Commissie
Gewezen advocate

1986-1988 : opdrachthoudster (Vlaamse Gemeenschapsminister voor Externe Betrekkingen)
1987-1992 : opdrachthoudster (staatssecretaris voor Leefmilieu en Maatschappelijke Emancipatie)
1989-2003 : nationaal voorzitster van de CD&V-werkgroep Vrouw en Maatschappij
1992-1995 : opdrachthoudster (minister van Tewerkstelling en Arbeid, belast met het beleid van gelijke kansen voor mannen en vrouwen)
1993-1996 : lid van de raad van bestuur van het Centrum voor gelijkheid van kansen en racismebestrijding
Sinds 1995 : lid van de raad van bestuur van Amazone, het nationaal centrum voor vrouwen
1995-2014 : senator rechtstreeks gekozen door het Nederlandse kiescollege
1997-2001 : voorzitster van de vzw ACT-Zelfontwikkelingshulp - ontwikkelingssamenwerking
Sinds 1998 : lid van het inrichtend comité van de Lutgardisschool
1999-2003 : ondervoorzitster van de Senaat
Sinds 2002 : lid van de beleidsraad van de Sint-Lucas Hogeschool voor Architectuur
Sinds 2002 : voorzitster van de vzw TRIAS voor ontwikkelingssamenwerking
Sinds 2003 : lid van de raad van beheer van het Belgisch Comité voor UNICEF
2003-2011 : voorzitster van de CD&V-fractie (Senaat)
2011-2014 : voorzitster van de Senaat
Sinds 25 mei 2014 : lid van het Vlaams Parlement
Sinds 3 juli 2014 : deelstaatsenator aangewezen door het Vlaams Parlement
Sinds 14 oktober 2014 : bureaulid van de Senaat

Grootofficier in de Leopoldsorde (21 mei 2014)


Heeft in de Senaat 15 wetsvoorstellen, die wet zijn geworden, ingediend.
(Gegevens vanaf legislatuur 1995-1999)
 
Lidmaatschap van commissies
Tweede ondervoorzitter  
Lid  
 
Parlementair werk
Auteursregister
Legislatuur 2014-...      

Legislatuur 2010-2014       Legislatuur 2007-2010       Legislatuur 2003-2007       Legislatuur 1999-2003       Legislatuur 1995-1999      
Wetgevend werk
Legislatuur 2014-...      

Legislatuur 2010-2014       Legislatuur 2007-2010       Legislatuur 2003-2007       Legislatuur 1999-2003       Legislatuur 1995-1999      
Schriftelijke vragen
Legislatuur 2014-...      

Legislatuur 2010-2014       Legislatuur 2007-2010       Legislatuur 2003-2007       Legislatuur 1999-2003       Legislatuur 1995-1999      
Mondelinge vragen
     /

Legislatuur 2010-2014       Legislatuur 2007-2010       Legislatuur 2003-2007       Legislatuur 1999-2003       Legislatuur 1995-1999      
Vragen om uitleg
     /

Legislatuur 2010-2014       Legislatuur 2007-2010       Legislatuur 2003-2007       Legislatuur 1999-2003       Legislatuur 1995-1999