Rik Daems - Open Vld
 
Ereconsul van Togo
 
Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa (plaatsvervanger)
Correspondentie Vlaams Parlement
Leuvenseweg 86
1011 Brussel
e-mail: rik.daems@vlaamsparlement.be
Privé Burgemeesterstraat 51
3000 Leuven
tel.: 0477 19 19 19
e-mail: rik.daems@skynet.be
Geboren te Aarschot op 18 augustus 1959

Handelsingenieur (VUB - Solvay Business School)
Master in industrial location and development (VUB)

Wijnbouwer
Gewezen expert (UNO)

1985-1987 : kabinetsattaché (minister voor Middenstand)
1987-1999 : lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers
1988-1995 : lid van de Vlaamse Raad
1989-1998 : gemeenteraadslid (Aarschot)
1989-1994 : burgemeester (Aarschot)
1999-2001 : minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
2001-2003 : minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
2001-2006 : gemeenteraadslid (Leuven)
2003-2010 : lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers
2003-2006 : voorzitter van de VLD-fractie (Kamer van volksvertegenwoordigers)
2007-2010 : quaestor van de Kamer van volksvertegenwoordigers
2007-2010 : lid van de Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa en de Assemblee van de West-Europese Unie
2007-2012 : gemeenteraadslid (Herent)
2010-2014 : senator rechtstreeks gekozen door het Nederlandse kiescollege
Sinds 2013 :gemeenteraadslid (Leuven)
Sinds 25 mei 2014 : lid van het Vlaams Parlement
Sinds 3 juli 2014 : deelstaatsenator aangewezen door het Vlaams Parlement
Sinds 14 oktober 2014 : plaatsvervanger van de Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa
Sinds 11 januari 2019 : voorzitter van de Open Vld-fractie (Senaat)

Grootkruis in de orde van Leopold II (21 mei 2014)
Grootofficier in de Leopoldsorde (5 juni 2007)


Heeft in de Senaat 2 wetsvoorstellen, die wet zijn geworden, ingediend.
(Gegevens vanaf legislatuur 1995-1999)
 
Lidmaatschap van commissies
 
Parlementair werk
Auteursregister
Legislatuur 2014-2019      

Legislatuur 2010-2014      
Wetgevend werk
Legislatuur 2014-2019      

Legislatuur 2010-2014      
Schriftelijke vragen
Legislatuur 2014-2019      

Legislatuur 2010-2014      
Mondelinge vragen
     /

Legislatuur 2010-2014      
Vragen om uitleg
     /

Legislatuur 2010-2014