Rik Daems - Open Vld
Deelstaatsenator (Vlaams Parlement)
 
Ereconsul van Togo
 
Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa (plaatsvervanger)
Senaat tel.: 02 501 73 28
Correspondentie Vlaams Parlement
Leuvenseweg 86
1011 Brussel
e-mail: rik.daems@vlaamsparlement.be
Privé Burgemeesterstraat 51
3000 Leuven
tel.: 0477 19 19 19
e-mail: rik.daems@skynet.be
Geboren te Aarschot op 18 augustus 1959

Handelsingenieur (VUB - Solvay Business School)
Master in industrial location and development (VUB)

Wijnbouwer
Gewezen expert (UNO)

1985-1987 : kabinetsattaché (minister voor Middenstand)
1987-1999 : lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers
1988-1995 : lid van de Vlaamse Raad
1989-1998 : gemeenteraadslid (Aarschot)
1989-1994 : burgemeester (Aarschot)
1999-2001 : minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
2001-2003 : minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
2001-2006 : gemeenteraadslid (Leuven)
2003-2010 : lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers
2003-2006 : voorzitter van de VLD-fractie (Kamer van volksvertegenwoordigers)
2007-2010 : quaestor van de Kamer van volksvertegenwoordigers
2007-2010 : lid van de Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa en de Assemblee van de West-Europese Unie
2007-2012 : gemeenteraadslid (Herent)
2010-2014 : senator rechtstreeks gekozen door het Nederlandse kiescollege
Sinds 2013 :gemeenteraadslid (Leuven)
Sinds 25 mei 2014 : lid van het Vlaams Parlement
Sinds 3 juli 2014 : deelstaatsenator aangewezen door het Vlaams Parlement
Sinds 14 oktober 2014 : plaatsvervanger van de Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa

Grootkruis in de orde van Leopold II (21 mei 2014)
Grootofficier in de Leopoldsorde (5 juni 2007)


Heeft in de Senaat 2 wetsvoorstellen, die wet zijn geworden, ingediend.
(Gegevens vanaf legislatuur 1995-1999)
 
Lidmaatschap van commissies
Lid  
Plaatsvervanger  
 
Parlementair werk
Auteursregister
Legislatuur 2014-...      

Legislatuur 2010-2014      
Wetgevend werk
Legislatuur 2014-...      

Legislatuur 2010-2014      
Schriftelijke vragen
Legislatuur 2014-...      

Legislatuur 2010-2014      
Mondelinge vragen
     /

Legislatuur 2010-2014      
Vragen om uitleg
     /

Legislatuur 2010-2014