S. 6-38 Dossierfiche                  

Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 127, 1, 2, van de Grondwet inzake het onderwijs
Anke Van dermeersch    Guy D'haeseleer   

organisatie van het onderwijs
diploma
erkenning van diploma's
institutionele hervorming
federalisme
herziening van de grondwet
schoolplicht
leerkracht
bevoegdheidsoverdracht
onderwijs
ouderdomsverzekering

Wetgevingsstukken

Nummer Titel Datum
6-38/1 6-38/1 (PDF) Voorstel van verklaring tot herziening van de Grondwet 14/10/2014
                                      
Chronologie
  Verklaring Herziening Grondwet, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
14/10/2014   Indiening Stuk 6-38/1 6-38/1 (PDF)
14/10/2014   Inoverwegingneming
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
14/10/2014   Verzending naar commissie
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Verklaring Herziening Grondwet, initiatief Senaat In eerste behandeling door Senaat  
[S1] Behandeling door Senaat
Verzonden naar commissie  
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Verzonden naar commissie  

Kruispuntbank van de wetgeving