S. 6-37 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 15ter van de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van de federale kamers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen
Philippe Mahoux   

administratieve sanctie
Europees Verdrag voor de rechten van de mens
partijfinanciering

Wetgevingsstukken

Nummer Titel Datum
6-37/1 6-37/1 (PDF) Wetsvoorstel 14/10/2014
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
14/10/2014   Indiening Stuk 6-37/1 6-37/1 (PDF)
14/10/2014   Inoverwegingneming
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
14/10/2014   Verzending naar commissie
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat In eerste behandeling door Senaat  
[S1] Behandeling door Senaat
Verzonden naar commissie  
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Verzonden naar commissie  

Kruispuntbank van de wetgeving