S. 6-361 Dossierfiche                  

De prioriteiten van het Estse voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie
   Federaal Adviescomité voor de Europese Aangelegenheden

uitbreiding van de Europese Unie
concurrentievermogen
georganiseerde misdaad
samenwerking tussen de EU en de NAVO
Politiek en Veiligheidscomité
vernieuwing
energievoorziening
terrorisme
migratie
elektronische handel
migratiebeleid van de EU
gegevensbescherming
persoonlijke gegevens
kenniseconomie
uitwisseling van informatie
grensoverschrijdende samenwerking
vrij verrichten van diensten
mobiliteit van arbeidskrachten
witwassen van geld
Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden
energiebeleid
interne markt
Oekraďne
internet
Europese Raad
belastingbeleid
BTW
opvolging informatieverslag
buitengrens van de EU
voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie
Wereldhandelsorganisatie
Schengen-informatiesysteem
Turkije
Europees nabuurschapsbeleid

Wetgevingsstukken

Nummer Titel Datum
6-361/1 6-361/1 (PDF) Verslag namens het federaal adviescomité voor Europese aangelegenheden 12/7/2017
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
12/7/2017   Indiening Stuk 6-361/1 6-361/1 (PDF)
12/7/2017   Verzending naar commissie: Federaal Adviescomité Europese Aangelegenheden
12/7/2017   Inschrijving op agenda
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat In behandeling door Senaat  
[S1] Behandeling door Senaat
In plenaire voor bespreking  

Kruispuntbank van de wetgeving