S. 6-356 Dossierfiche                  

De Gemeenschappelijke geconsolideerde heffingsgrondslag voor de vennootschapsbelasting (CCCTB)
   Federaal Adviescomité voor de Europese Aangelegenheden

participatie van de werknemers
afschrijving
belastingfraude
Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden
Europese fiscale samenwerking
vennootschapsbelasting
belasting
investeringshulp
belastingvlucht
belastinggrondslag
belastingharmonisatie

Wetgevingsstukken

Nummer Titel Datum
6-356/1 6-356/1 (PDF) Verslag namens het Adviescomité 10/7/2017
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
27/6/2017   Indiening
  Commissie: Federaal Adviescomité Europese Aangelegenheden
27/6/2017   Verzending naar commissie
27/6/2017   Inschrijving op agenda
27/6/2017   Aanwijzing rapporteur(s): Philippe Mahoux
27/6/2017   Gedachtewisseling
Gedachtewisseling met de heren Paul Tang (S&D) en Alain Lamassoure (EVP), rapporteurs voor de Commissie Economie van het Europees Parlement
27/6/2017   Einde behandeling
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat In behandeling door Senaat  
[S1] Behandeling door Senaat
Verzonden naar commissie  
Commissie: Federaal Adviescomité Europese Aangelegenheden
Behandeling beëindigd 27/6/2017

Kruispuntbank van de wetgeving