S. 6-354 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie tot invoering van een verbod tot bedelen met een minderjarige en de omkering van de bewijslast in dit verband
Martine Taelman    Christine Defraigne    Bert Anciaux    Jean-Jacques De Gucht    Katia Segers    Lode Vereeck    Rob Beenders   

mensenhandel
bedelarij
kinderbescherming
kind
rechten van het kind
machtsmisbruik
motie van het Parlement
bewijs

Wetgevingsstukken

Nummer Titel Datum
6-354/1 6-354/1 (PDF) Voorstel van resolutie 8/6/2017
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
8/6/2017   Indiening Stuk 6-354/1 6-354/1 (PDF)
9/6/2017   Inoverwegingneming
  Commissie: Transversale Aangelegenheden - Gemeenschapsbevoegdheden
9/6/2017   Verzending naar commissie
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat In behandeling door Senaat  
[S1] Behandeling door Senaat
Verzonden naar commissie  
Commissie: Transversale Aangelegenheden - Gemeenschapsbevoegdheden
Verzonden naar commissie  

Kruispuntbank van de wetgeving