S. 6-35 Dossierfiche                  

Voorstel van verklaring tot herziening van de Grondwet wat het afschaffen van de monarchie betreft
Anke Van dermeersch    Guy D'haeseleer   

herziening van de grondwet
parlementaire monarchie
Koning en Koninklijke familie

Wetgevingsstukken

Nummer Titel Datum
6-35/1 6-35/1 (PDF) Voorstel van verklaring tot herziening van de Grondwet 8/10/2014
                                      
Chronologie
  Verklaring Herziening Grondwet, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
8/10/2014   Indiening Stuk 6-35/1 6-35/1 (PDF)
14/10/2014   Inoverwegingneming
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
14/10/2014   Verzending naar commissie
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Verklaring Herziening Grondwet, initiatief Senaat In eerste behandeling door Senaat  
[S1] Behandeling door Senaat
Verzonden naar commissie  
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Verzonden naar commissie  

Kruispuntbank van de wetgeving