S. 6-349 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie voor de erkenning van hyperelektrosensitiviteit
Philippe Mahoux    Christie Morreale    Patrick Prévot   

motie van het Parlement
volksgezondheid
elektromagnetische schadelijke invloed
gezondheidsbeleid

Wetgevingsstukken

Nummer Titel Datum
6-349/1 6-349/1 (PDF) Voorstel van resolutie 24/5/2017
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
24/5/2017   Indiening Stuk 6-349/1 6-349/1 (PDF)
9/6/2017   Inoverwegingneming
  Commissie: Transversale Aangelegenheden - Gemeenschapsbevoegdheden
9/6/2017   Verzending naar commissie
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat In behandeling door Senaat  
[S1] Behandeling door Senaat
Verzonden naar commissie  
Commissie: Transversale Aangelegenheden - Gemeenschapsbevoegdheden
Verzonden naar commissie  

Kruispuntbank van de wetgeving