S. 6-348 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie betreffende de samenlevingsdienst
Philippe Mahoux    Véronique Jamoulle    Patrick Prévot   

civiele dienst
jongere
onbetaald werk
vrijwilligerswerk
sociale integratie
arbeidscontract
sociale zekerheid
motie van het Parlement

Wetgevingsstukken

Nummer Titel Datum
6-348/1 6-348/1 (PDF) Voorstel van resolutie 24/5/2017
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
24/5/2017   Indiening Stuk 6-348/1 6-348/1 (PDF)
9/6/2017   Inoverwegingneming
  Commissie: Transversale Aangelegenheden - Gemeenschapsbevoegdheden
9/6/2017   Verzending naar commissie
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat In behandeling door Senaat  
[S1] Behandeling door Senaat
Verzonden naar commissie  
Commissie: Transversale Aangelegenheden - Gemeenschapsbevoegdheden
Verzonden naar commissie  

Kruispuntbank van de wetgeving