S. 6-338 Dossierfiche                  

Het geïntegreerde budgettaire en macro-economische toezicht van de Europese Commissie in het kader van het Europees semester
Hoorzitting met Europees commissaris Marianne Thyssen, bevoegd voor werkgelegenheid, sociale zaken, vaardigheden en arbeidsmobiliteit
   Federaal Adviescomité voor de Europese Aangelegenheden

concurrentievermogen
visie van Europa
investeringsbeleid
Lid van de Europese Commissie
sociale dumping
Eurostat
salarisvermindering
hoorzitting
jeugdbeleid
rijksbegroting
vrij verrichten van diensten
mobiliteit van arbeidskrachten
Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden
binnenlandse markt
begrotingsbeleid
EU-werkgelegenheidsbeleid
regionaal beleid van de EU
EU-controle
Europese sociale politiek
ondernemingsbeleid

Wetgevingsstukken

Nummer Titel Datum
6-338/1 6-338/1 (PDF) Verslag namens het federaal adviescomité voor Europese aangelegenheden 5/5/2017
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
20/4/2017   Indiening
  Commissie: Federaal Adviescomité Europese Aangelegenheden
20/4/2017   Verzending naar commissie
20/4/2017   Inschrijving op agenda
20/4/2017   Aanwijzing rapporteur(s): Philippe Mahoux
20/4/2017   Gedachtewisseling
Hoorzitting met Europees commissaris Marianne Thyssen, bevoegd voor werkgelegenheid, sociale zaken, vaardigheden en arbeidsmobiliteit
20/4/2017   Einde behandeling
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat In behandeling door Senaat  
[S1] Behandeling door Senaat
Verzonden naar commissie  
Commissie: Federaal Adviescomité Europese Aangelegenheden
Behandeling beëindigd 20/4/2017

Kruispuntbank van de wetgeving