S. 6-337 Dossierfiche                  

Het werkprogramma van de Europese Commissie voor 2017
   Federaal AdviescomitÚ voor de Europese Aangelegenheden

EVDB
Europese Commissie
Federaal AdviescomitÚ voor Europese Aangelegenheden
gemeenschappelijk handelsbeleid
energiebeleid
interne markt
Verenigd Koninkrijk
globalisering
communautaire verworvenheden
Europol
Schengen-informatiesysteem
Europese sociale politiek
Turkije
handelsovereenkomst (EU)
Frontex
bevordering van investeringen
lidmaatschap van de Europese Unie
EU-programma
GBVB
migratiebeleid van de EU
opwarming van het klimaat
vrijhandelsovereenkomst
Europees Geneesmiddelenbureau
persoonlijke gegevens

Wetgevingsstukken

Nummer Titel Datum
6-337/1 6-337/1 (PDF) Verslag namens het federaal adviescomitÚ voor Europese aangelegenheden 22/6/2017
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
18/4/2017   Indiening
  Commissie: Federaal AdviescomitÚ Europese Aangelegenheden
18/4/2017   Verzending naar commissie
18/4/2017   Inschrijving op agenda
18/4/2017   Aanwijzing rapporteur(s): Philippe Mahoux
18/4/2017   Gedachtewisseling
Gedachtewisseling met de heer Franšois Roux, permanent vertegenwoordiger van BelgiŰ bij de Europese Unie
18/4/2017   Einde behandeling
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat In behandeling door Senaat  
[S1] Behandeling door Senaat
Verzonden naar commissie  
Commissie: Federaal AdviescomitÚ Europese Aangelegenheden
Behandeling beŰindigd 18/4/2017

Kruispuntbank van de wetgeving