S. 6-323 Dossierfiche                  

Gedachtewisseling met de heer Jean-Claude Juncker, voorzitter van de Europese Commissie
   Federaal Adviescomité voor de Europese Aangelegenheden

economische sanctie
interparlementaire samenwerking
duurzame ontwikkeling
kapitaalbelasting
gelijke behandeling
mobiliteit van arbeidskrachten
Europese Commissie
Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden
Verenigd Koninkrijk
Stabiliteitspact
overheidsschuld
vrij verkeer van werknemers
begrotingsbeleid
EU-werkgelegenheidsbeleid
relatie tussen de regio's en de Unie
EU-beleid
bankgeheim
Europese sociale politiek
Turkije
vergrijzing van de bevolking
belastingvlucht
uitbreiding van de Europese Unie
Syrië
handelsovereenkomst (EU)
euro
migratie
bevordering van investeringen
Rusland
sociale dumping
monetaire crisis
lidmaatschap van de Europese Unie
GBVB
migratiebeleid van de EU
opwarming van het klimaat
toetreding tot de Europese Unie
belastingharmonisatie
vrijhandelsovereenkomst
Benelux
voorzitter van de Commissie

Wetgevingsstukken

Nummer Titel Datum
6-323/1 6-323/1 (PDF) Verslag namens het federaal adviescomité voor Europese aangelegenheden 20/4/2017
                                      
Chronologie
  Vrije procedure
  [S1] Behandeling door Senaat
21/2/2017   Indiening
  Commissie: Federaal Adviescomité Europese Aangelegenheden
21/2/2017   Verzending naar commissie
21/2/2017   Inschrijving op agenda
21/2/2017   Aanwijzing rapporteur(s): Philippe Mahoux Stuk 6-323/1 6-323/1 (PDF)
21/2/2017   Gedachtewisseling
Gedachtewisseling met de heer Jean-Claude Juncker, voorzitter van de Europese Commissie
21/2/2017   Einde behandeling
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Vrije procedure In behandeling  
[S1] Behandeling door Senaat
Verzonden naar commissie  
Commissie: Federaal Adviescomité Europese Aangelegenheden
Behandeling beëindigd 21/2/2017

Kruispuntbank van de wetgeving