S. 6-322 Dossierfiche                  

De europese Raad van Staatshoofden en regeringsleiders van 3 februari 2017 te Malta
   Federaal Adviescomité voor de Europese Aangelegenheden

illegale migratie
topconferentie
Europese integratie
Europees defensiebeleid
Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden
Verenigd Koninkrijk
geheime dienst
Europese Raad
binnenlandse markt
Europese Unie
Libië
buitengrens van de EU
civiele dienst
Turkije
Italië
Verenigde Staten
Malta
protectionisme
Rusland
sociale dumping
ontwikkelingshulp
defensiebegroting
lidmaatschap van de Europese Unie
migratiebeleid van de EU
migratiestroom
NAVO
Benelux

Wetgevingsstukken

Nummer Titel Datum
6-322/1 6-322/1 (PDF) Verslag namens het federaal adviescomité voor Europese aangelegenheden 15/3/2017
                                      
Chronologie
  Vrije procedure
  [S1] Behandeling door Senaat
14/2/2017   Indiening
  Commissie: Federaal Adviescomité Europese Aangelegenheden
14/2/2017   Verzending naar commissie
14/2/2017   Inschrijving op agenda
14/2/2017   Aanwijzing rapporteur(s): Philippe Mahoux
14/2/2017   Gedachtewisseling
Gedachtewisseling met de heer Charles Michel, eerste minister
14/2/2017   Einde behandeling
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Vrije procedure In behandeling  
[S1] Behandeling door Senaat
Verzonden naar commissie  
Commissie: Federaal Adviescomité Europese Aangelegenheden
Behandeling beëindigd 14/2/2017

Kruispuntbank van de wetgeving