S. 6-315 Dossierfiche                  

LVIde COSAC – Bratislava – 13-15 november 2016
   Federaal Adviescomité voor de Europese Aangelegenheden

illegale migratie
interparlementaire samenwerking
Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden
energiebeleid
economische en sociale samenhang
buitengrens van de EU
Turkije
openbaarheid van het besluitvormingsproces
werking van de instelling
buitenlandse investering
nationaal parlement
handelsovereenkomst (EU)
Verenigde Staten
terrorisme
COSAC
migratiebeleid van de EU
vrijhandelsovereenkomst

Wetgevingsstukken

Nummer Titel Datum
6-315/1 6-315/1 (PDF) Verslag namens het federaal adviescomité voor Europese aangelegenheden 17/1/2017
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
13/11/2016   Indiening
  Commissie: Federaal Adviescomité Europese Aangelegenheden
13/11/2016   Verzending naar commissie
13/11/2016   Inschrijving op agenda
13/11/2016   Aanwijzing rapporteur(s): Philippe Mahoux
13/11/2016   Gedachtewisseling
13/11/2016   Einde behandeling
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat In behandeling door Senaat  
[S1] Behandeling door Senaat
Verzonden naar commissie  
Commissie: Federaal Adviescomité Europese Aangelegenheden
Behandeling beëindigd 13/11/2016

Kruispuntbank van de wetgeving