S. 6-290 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie betreffende seksueel geweld tegen vrouwen bij gewapende conflicten of onlusten
Christie Morreale    Anne Lambelin    Patrick Prévot    Philippe Mahoux    Nadia El Yousfi    Latifa Gahouchi    Véronique Jamoulle    Christiane Vienne    Olga Zrihen   

oorlog
geweld
seksueel geweld
positie van de vrouw
vrouw
kind
rechten van de vrouw
gelijke behandeling van man en vrouw
handhaving van de vrede
conflictpreventie
ontwikkelingshulp
slachtofferhulp
motie van het Parlement

Wetgevingsstukken

Nummer Titel Datum
6-290/1 6-290/1 (PDF) Voorstel van resolutie 6/10/2016
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
6/10/2016   Indiening Stuk 6-290/1 6-290/1 (PDF)
18/11/2016   Inoverwegingneming
  Commissie: Transversale Aangelegenheden - Gemeenschapsbevoegdheden
18/11/2016   Verzending naar commissie
26/10/2018   Inschrijving op agenda
26/10/2018   Uitgesteld
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat In behandeling door Senaat  
[S1] Behandeling door Senaat
Verzonden naar commissie  
Commissie: Transversale Aangelegenheden - Gemeenschapsbevoegdheden
In behandeling  

Kruispuntbank van de wetgeving