S. 6-288 Dossierfiche                  

De Europese Raad van Staatshoofden en regeringsleiders van 15 en 16 september 2016 te Bratislava
   Federaal Adviescomité voor de Europese Aangelegenheden

luchtverkeersleiding
uitwisseling van informatie
kapitaalbelasting
topconferentie
belastingfraude
India
mobiliteit van arbeidskrachten
kapitaalbeweging
Europees defensiebeleid
industriële reorganisatie
Singapore
Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden
eurozone
gemeenschappelijk handelsbeleid
Verenigd Koninkrijk
Senegal
Europese Raad
Waals Gewest
Europese Investeringsbank
Canada
invoer van gegevens
Libanon
grenscontrole
vrij verkeer van werknemers
EU-werkgelegenheidsbeleid
buitengrens van de EU
Jordanië
Nederland
EU-beleid
staatsgreep
Europese samenwerking
regenereerbare energie
Turkije
Eritrea
Europees Investeringsfonds
Niger
Irak
Nigeria
Syrië
Ecofin
Verenigde Staten
Duitsland
Luxemburg
investeringsbeleid
terrorisme
Mali
bevordering van investeringen
EU-industriebeleid
Roemenië
sociale dumping
Marokko
uitwisseling van jongeren
COSAC
migratiebeleid van de EU
toetreding tot de Europese Unie
migratiestroom
Ethiopië
Gambia
Japan
vrijhandelsovereenkomst
Benelux
persoonlijke gegevens

Wetgevingsstukken

Nummer Titel Datum
6-288/1 6-288/1 (PDF) Verslag namens het federaal adviescomité voor Europese aangelegenheden 31/10/2016
6-288/2 6-288/2 (PDF) Verslag namens het federaal adviescomité voor Europese aangelegenheden 4/11/2016
                                      
Chronologie
  Vrije procedure
  [S1] Behandeling door Senaat
13/9/2016   Indiening
  Commissie: Federaal Adviescomité Europese Aangelegenheden
13/9/2016   Verzending naar commissie
13/9/2016   Inschrijving op agenda
13/9/2016   Aanwijzing rapporteur(s): Philippe Mahoux
13/9/2016   Gedachtewisseling
13/9/2016   Einde behandeling
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Vrije procedure In behandeling  
[S1] Behandeling door Senaat
Verzonden naar commissie  
Commissie: Federaal Adviescomité Europese Aangelegenheden
Behandeling beëindigd 13/9/2016

Kruispuntbank van de wetgeving