S. 6-275 Dossierfiche                  

Uiteenzetting over de resultaten van de Europese Raad van Staatshoofden en Regeringsleiders van 17 en 18 maart 2016 te Brussel
   Federaal AdviescomitÚ voor de Europese Aangelegenheden

illegale migratie
topconferentie
Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen
referendum
Dienst Vreemdelingenzaken
Federaal AdviescomitÚ voor Europese Aangelegenheden
rechten van de mens
gemeenschappelijk landbouwbeleid
Oekra´ne
Europese Raad
Europese Unie
Federaal Agentschap voor de opvang van asielzoekers
vluchtelingenhulp
Nederland
EU-beleid
politiek asiel
samenwerkingsovereenkomst (EU)
Turkije
Economische en Monetaire Unie
Europese Centrale Bank
niet-gouvernementele organisatie
heractivering van de economie
toelating van vreemdelingen
SyriŰ
terrorisme
uitwijzing
internationale organisatie
toetreding tot de Europese Unie
vluchteling

Wetgevingsstukken

Nummer Titel Datum
6-275/1 6-275/1 (PDF) Verslag namens het federaal adviescomitÚ voor Europese aangelegenheden 25/5/2016
                                      
Chronologie
  Vrije procedure
  [S1] Behandeling door Senaat
19/4/2016   Indiening
  Commissie: Federaal AdviescomitÚ Europese Aangelegenheden
19/4/2016   Verzending naar commissie
19/4/2016   Inschrijving op agenda
19/4/2016   Aanwijzing rapporteur(s): Philippe Mahoux
19/4/2016   Gedachtewisseling
Gedachtewisseling met de heer Charles Michel, eerste minister
19/4/2016   Einde behandeling
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Vrije procedure In behandeling  
[S1] Behandeling door Senaat
Verzonden naar commissie  
Commissie: Federaal AdviescomitÚ Europese Aangelegenheden
Behandeling beŰindigd 19/4/2016

Kruispuntbank van de wetgeving