S. 6-271 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie ter ondersteuning van innovatieve maatschappelijke investeringsinstrumenten, in het bijzonder Social Impact Bonds
Lode Vereeck    Jean-Jacques De Gucht    Jean-Paul Wahl    Bert Anciaux    Ann Brusseel    Martine Taelman   

sociaal effect
oprichting van een onderneming
financiering
werkloosheidsbestrijding
startende onderneming
vernieuwing
bedrijfsfinanciering
sociaal probleem
motie van het Parlement
obligatie

Wetgevingsstukken

Nummer Titel Datum
6-271/1 6-271/1 (PDF) Voorstel van resolutie 21/4/2016
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
21/4/2016   Indiening Stuk 6-271/1 6-271/1 (PDF)
22/4/2016   Inoverwegingneming
  Commissie: Transversale Aangelegenheden - Gewestbevoegdheden
22/4/2016   Verzending naar commissie
15/1/2018   Inschrijving op agenda
15/1/2018   Aanwijzing rapporteur(s): Güler Turan
15/1/2018   Inleidende uiteenzetting door Lode Vereeck
15/1/2018   Bespreking
16/4/2018   Inschrijving op agenda
16/4/2018   Niet behandeld
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat In behandeling door Senaat  
[S1] Behandeling door Senaat
Verzonden naar commissie  
Commissie: Transversale Aangelegenheden - Gewestbevoegdheden
In behandeling 15/1/2018

Kruispuntbank van de wetgeving