S. 6-259 Dossierfiche                  

De prioriteiten van het Nederlandse Voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie
   Federaal Adviescomité voor de Europese Aangelegenheden

EU-milieubeleid
Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden
eurozone
energiebeleid
interne markt
Verenigd Koninkrijk
Oekraïne
EU-werkgelegenheidsbeleid
eerbiediging van het privé-leven
buitengrens van de EU
voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie
EU-begroting
Nederland
Turkije
Economische en Monetaire Unie
schepping van werkgelegenheid
Syrië
handelsovereenkomst (EU)
Verenigde Staten
vernieuwing
associatieovereenkomst (EU)
terrorisme
militaire interventie
sociale dumping
consolidatie van de Europese Unie
migratiebeleid van de EU
vrijhandelsovereenkomst
vluchteling
luchtvervoer
Benelux
persoonlijke gegevens

Wetgevingsstukken

Nummer Titel Datum
6-259/1 6-259/1 (PDF) Verslag namens het federaal adviescomité voor Europese aangelegenheden 16/3/2016
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
16/2/2016   Indiening
  Commissie: Federaal Adviescomité Europese Aangelegenheden
16/2/2016   Verzending naar commissie
16/2/2016   Inschrijving op agenda
16/2/2016   Aanwijzing rapporteur(s): Philippe Mahoux
16/2/2016   Gedachtewisseling
Gedachtewisseling met de heer Bert Koenders, Nederlands minister van Buitenlandse Zaken
16/2/2016   Einde behandeling
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat In behandeling door Senaat  
[S1] Behandeling door Senaat
Verzonden naar commissie  
Commissie: Federaal Adviescomité Europese Aangelegenheden
Behandeling beëindigd 16/2/2016

Kruispuntbank van de wetgeving