S. 6-243 Dossierfiche                  

LIVe COSAC - Luxemburg - 29 november - 1 december 2015
   Federaal Adviescomité voor de Europese Aangelegenheden

COSAC
Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden
interparlementaire samenwerking
Akkoord van Schengen
illegale migratie
migratiebeleid van de EU
uitbreiding van de Europese Unie
Verenigd Koninkrijk
buitengrens van de EU
interne markt
informatietechnologie
digitale technologie
telecommunicatie
internetsite
nationaal parlement

Wetgevingsstukken

Nummer Titel Datum
6-243/1 6-243/1 (PDF) Verslag namens het federaal adviescomité voor Europese aangelegenheden 19/1/2016
                                      
Chronologie
  Vrije procedure
  [S1] Behandeling door Senaat
19/1/2016   Indiening
  Commissie: Federaal Adviescomité Europese Aangelegenheden
19/1/2016   Verzending naar commissie
19/1/2016   Inschrijving op agenda
19/1/2016   Aanwijzing rapporteur(s): Philippe Mahoux
19/1/2016   Gedachtewisseling
19/1/2016   Einde behandeling
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Vrije procedure In behandeling  
[S1] Behandeling door Senaat
Verzonden naar commissie  
Commissie: Federaal Adviescomité Europese Aangelegenheden
Behandeling beëindigd 19/1/2016

Kruispuntbank van de wetgeving