S. 6-228 Dossierfiche                  

De prioriteiten van het Luxemburgse voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie
   Federaal Adviescomité voor de Europese Aangelegenheden

illegale migratie
belastingfraude
Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden
eurozone
Verenigd Koninkrijk
Europees staatsburgerschap
Moldavië
Oekraďne
Griekenland
Europese Investeringsbank
Canada
Noord-Afrika
Libië
EU-werkgelegenheidsbeleid
voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie
Georgië
Middellandse Zee
EU-beleid
samenwerkingsovereenkomst (EU)
Europese sociale politiek
Turkije
mensenhandel
Europees nabuurschapsbeleid
belastingvlucht
garantie van investeringen
uitbreiding van de Europese Unie
westelijke Balkan
handelsovereenkomst (EU)
Verenigde Staten
Luxemburg
terrorisme
bevordering van investeringen
Rusland
sociale dumping
Hongarije
monetaire crisis
migratiebeleid van de EU
toetreding tot de Europese Unie
vrijhandelsovereenkomst
Benelux
persoonlijke gegevens

Wetgevingsstukken

Nummer Titel Datum
6-228/1 6-228/1 (PDF) Verslag namens het federaal adviescomité voor Europese aangelegenheden 30/7/2015
                                      
Chronologie
  Vrije procedure
  [S1] Behandeling door Senaat
14/7/2015   Indiening
  Commissie: Federaal Adviescomité Europese Aangelegenheden
14/7/2015   Verzending naar commissie
14/7/2015   Inschrijving op agenda
14/7/2015   Aanwijzing rapporteur(s): Philippe Mahoux, Siegfried Bracke
14/7/2015   Gedachtewisseling
Uiteenzetting door de heer Jean Asselborn, Minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken
14/7/2015   Einde behandeling
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Vrije procedure In behandeling  
[S1] Behandeling door Senaat
Verzonden naar commissie  
Commissie: Federaal Adviescomité Europese Aangelegenheden
Behandeling beëindigd 14/7/2015

Kruispuntbank van de wetgeving