S. 6-218 Dossierfiche                  

Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen wat de buitenlandse handel betreft
Anke Van dermeersch    Guy D'haeseleer   

institutionele hervorming
verdeling van de bevoegdheden
Nationale Delcrederedienst
gewesten en gemeenschappen van BelgiŽ
buitenlandse handel
bevoegdheidsoverdracht
gewestvorming

Wetgevingsstukken

Nummer Titel Datum
6-218/1 6-218/1 (PDF) Voorstel van bijzondere wet 1/7/2015
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
1/7/2015   Indiening Stuk 6-218/1 6-218/1 (PDF)
10/7/2015   Inoverwegingneming
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
10/7/2015   Verzending naar commissie
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat In eerste behandeling door Senaat  
[S1] Behandeling door Senaat
Verzonden naar commissie  
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Verzonden naar commissie  

Kruispuntbank van de wetgeving