S. 6-204 Dossierfiche                  

Het stabiliteitsprogramma van België (2015-2018) en het nationaal hervormingsprogramma 2015
   Federaal Adviescomité voor de Europese Aangelegenheden

rijksbegroting
gewesten en gemeenschappen van België
Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden
pensioenvoorwaarden
begrotingstekort
belastingbeleid
regeringsbeleid
ouderdomsverzekering
Stabiliteitspact
overheidsschuld
werkgelegenheidsbeleid
werkgelegenheidsbevordering
geldmarkt
concurrentiebeleid
EU-controle
investeringsbeleid
monetaire crisis
verhouding land-regio

Wetgevingsstukken

Nummer Titel Datum
6-204/1 6-204/1 (PDF) Verslag namens het federaal adviescomité voor Europese aangelegenheden 4/6/2015
                                      
Chronologie
  Vrije procedure
  [S1] Behandeling door Senaat
11/6/2015   Indiening
  Commissie: Federaal Adviescomité Europese Aangelegenheden
11/6/2015   Verzending naar commissie
11/6/2015   Inschrijving op agenda
11/6/2015   Gedachtewisseling
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Vrije procedure In behandeling  
[S1] Behandeling door Senaat
Verzonden naar commissie  
Commissie: Federaal Adviescomité Europese Aangelegenheden
In behandeling 11/6/2015

Kruispuntbank van de wetgeving