S. 6-177 Dossierfiche                  

Herziening van artikel 63, 1 tot 3, van de Grondwet
(Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" nr. 127, Ed. 2, van 28 april 2014)
Voorstel tot herziening van artikel 63 van de Grondwet inzake de zetelverdeling van de Kamer van volksvertegenwoordigers
Anke Van dermeersch    Guy D'haeseleer   

rechtstreeks gekozen kamer
herziening van de grondwet
zetelverdeling
taalgroep

Wetgevingsstukken

Nummer Titel Datum
6-177/1 6-177/1 (PDF) Herziening van de grondwet 27/2/2015
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
27/2/2015   Indiening
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
27/2/2015   Verzending naar commissie
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat In eerste behandeling door Senaat  
[S1] Behandeling door Senaat
Verzonden naar commissie  
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Verzonden naar commissie  

Kruispuntbank van de wetgeving