S. 6-173 Dossierfiche                  

Voorstel van verklaring tot herziening van de artikelen 33, 36, 39bis, 41, 134 en 195 van de Grondwet, teneinde bindende referenda mogelijk te maken
Anke Van dermeersch    Guy D'haeseleer   

herziening van de grondwet
referendum

Wetgevingsstukken

Nummer Titel Datum
6-173/1 6-173/1 (PDF) Voorstel van verklaring tot herziening van de Grondwet 27/2/2015
                                      
Chronologie
  Verklaring Herziening Grondwet, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
27/2/2015   Indiening Stuk 6-173/1 6-173/1 (PDF)
6/3/2015   Inoverwegingneming
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
6/3/2015   Verzending naar commissie
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Verklaring Herziening Grondwet, initiatief Senaat In eerste behandeling door Senaat  
[S1] Behandeling door Senaat
Verzonden naar commissie  
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Verzonden naar commissie  

Kruispuntbank van de wetgeving