S. 6-168 Dossierfiche                  

Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen met het oog op de overdracht van de bevoegdheid inzake het bepalen van de eedformule
Anke Van dermeersch    Guy D'haeseleer   

eedaflegging
verdeling van de bevoegdheden
afgevaardigde
minister
gewesten en gemeenschappen van BelgiŽ
bevoegdheidsoverdracht
regionaal parlement

Wetgevingsstukken

Nummer Titel Datum
6-168/1 6-168/1 (PDF) Voorstel van bijzondere wet 27/2/2015
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
27/2/2015   Indiening Stuk 6-168/1 6-168/1 (PDF)
6/3/2015   Inoverwegingneming
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
6/3/2015   Verzending naar commissie
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat In eerste behandeling door Senaat  
[S1] Behandeling door Senaat
Verzonden naar commissie  
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Verzonden naar commissie  

Kruispuntbank van de wetgeving