S. 6-163 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie strekkende tot de splisting van de sociale zekerheid
Anke Van dermeersch    Guy D'haeseleer   

verdeling van de bevoegdheden
sociale zekerheid
motie van het Parlement
gewesten en gemeenschappen van BelgiŽ
bevoegdheidsoverdracht
federalisme

Wetgevingsstukken

Nummer Titel Datum
6-163/1 6-163/1 (PDF) Voorstel van resolutie 27/2/2015
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
27/2/2015   Indiening Stuk 6-163/1 6-163/1 (PDF)
24/4/2015   Inoverwegingneming
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
24/4/2015   Verzending naar commissie
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat In behandeling door Senaat  
[S1] Behandeling door Senaat
Verzonden naar commissie  
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Verzonden naar commissie  

Kruispuntbank van de wetgeving