S. 6-150 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie met betrekking tot het testen en gebruiken van zelfrijdende auto's in BelgiŽ
Lode Vereeck    Ann Brusseel    Martine Taelman    Rik Daems    Jean-Jacques De Gucht   

automatisering
robottechnologie
intelligent vervoerssyteem
automobiel
wegverkeer
toepassen van robots
verkeersveiligheid
motie van het Parlement

Wetgevingsstukken

Nummer Titel Datum
6-150/1 6-150/1 (PDF) Voorstel van resolutie 22/1/2015
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
22/1/2015   Indiening Stuk 6-150/1 6-150/1 (PDF)
6/3/2015   Inoverwegingneming
  Commissie: Transversale Aangelegenheden - Gewestbevoegdheden
6/3/2015   Verzending naar commissie
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat In behandeling door Senaat  
[S1] Behandeling door Senaat
Verzonden naar commissie  
Commissie: Transversale Aangelegenheden - Gewestbevoegdheden
Verzonden naar commissie  

Kruispuntbank van de wetgeving